Bank zmieniającego się świata

200 lat działalności i wyznaczania kierunku zmian sektora bankowego na świecie – BNP Paribas, największy bank strefy euro obchodzi właśnie swoje urodziny

200 lat obecności na międzynarodowym rynku usług finansowych i bankowych, największa grupa bankowa w strefie euro pod względem posiadanych aktywów (3 009,3 mld EUR). Obecna w 65 krajach świata, obsługująca Klientów detalicznych i korporacyjnych. Numer 1. w bankowości prywatnej w strefie euro i nr 3 w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w regionie EMEA. Zatrudniająca niemal 190 000 pracowników reprezentujących ponad 150 różnych narodowości. Grupa bankowa BNP Paribas obchodzi swoje 200 urodziny.

Wszystko zaczęło się w 1822 roku od Société Générale de Belgique, belgijskiej spółki zależnej Grupy, znanej dzisiaj jako BNP Paribas Fortis. W ciągu kolejnych 200 lat Grupa rozwijała się dynamicznie i jest obecnie największym bankiem w Unii Europejskiej.

Swój biznes rozwija dzisiaj w trzech obszarach. To: bankowość detaliczna, bankowość korporacyjna i instytucjonalna oraz usługowa, obejmująca firmy w ramach Grupy oferujące usługi oszczędnościowe, inwestycyjne i ubezpieczeniowe. Tak zdywersyfikowany model biznesowy pozwala jej na dalszy rozwój. W III kw. 2022 r. Grupa odnotowała przychody na poziomie 12,3 mln EUR (+8,0% r/r). Zysk netto wyniósł 2,8 mln EUR i był wyższy o 10,3% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik ROTE wyniósł w omawianym okresie 11,4%.

BNP Paribas w Polsce

BNP Paribas Bank Polska jest 6. pod względem posiadanych aktywów bankiem w Polsce. Przynależność do dużej, międzynarodowej grupy bankowej zapewnia Klientom w Polsce wiele korzyści. To z jednej strony bezpieczeństwo i stabilność, z drugiej rozbudowana oferta produktów i know-how z 65 rynków świata. Dzięki temu Bank BNP Paribas jest uznanym partnerem w największych transakcjach finansowych, posiada silne technologiczne zaplecze i szerokie kompetencje w cyberbezpieczeństwie. Żaden bank w Polsce nie przynależy do grupy bankowej działającej na tak szeroką skalę globalnie.

BNP Paribas w Polsce obsługuje łącznie ponad 4,2 mln Klientów i zatrudnia 8 545 osób (dane na koniec września 2022 r.). Bank jest liderem w segmencie Klientów międzynarodowych oraz Wealth Management[1].

Firma wspiera także sektor rolny, pozostając liderem jego finansowania w Polsce i dynamicznie rozwija współpracę z rynkiem spożywczym. W 2018 r. utworzono Departament Międzynarodowy Food&Agri Hub dla banków i Klientów z Grupy BNP Paribas w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce, który wspiera Klientów sektora food&agro w poszerzaniu produkcji i zdobywaniu nowych rynków zbytu oraz zapewnia im szeroką ofertę edukacyjno–informacyjną. Obecnie (dane na koniec września 2022 r.) Bank BNP Paribas posiada 27% rynku kredytowania rolników indywidualnych.

Grupę Kapitałową BNP Paribas Bank Polska S.A. tworzy grupa spółek zależnych. Są to m.in. BNP Paribas TFI, oferująca subfundusze inwestycyjne i produkty emerytalne, czy BNP Paribas Leasing Services z szerokim wachlarzem produktów leasingowych. W Polsce obecne są także inne podmioty z Grupy BNP Paribas. BNP Paribas Cardif - zapewniający ubezpieczenia dla osób indywidualnych i firm, Arval Service Lease Polska - lider w obszarze najmu długoterminowego aut oraz zarządzaniu flotą samochodową, a także spółka BNP Paribas Real Estate Poland, która świadczy usługi m.in. w zakresie zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w wynajmie i konsultingu.

Obecna skala działalności biznesowej pozwala Grupie BNP Paribas na jej zaangażowanie i wyznaczanie kierunków zmian w ważnych dla współczesnego świata kwestiach, takich jak zmiana klimatu, zielona transformacja, równość, różnorodność, pomoc wykluczonym i potrzebującym. W „zmianę” angażują się pracownicy Grupy ze wszystkich zakątków globu.

Przede wszystkim – Bank Zielonych Zmian

Grupa widząc konieczność podjęcia działań związanych ze zmianą klimatu, swoje zaangażowanie w zieloną transformację uczyniła elementem strategii biznesowej. Finansuje zieloną transformację firm, gospodarstw domowych i rozwój sektora OZE. W 2021 r. finansowanie w ramach OZE wyniosło aż 18 mld EUR. Grupa deklaruje także, że do końca 2022 r. przeznaczy 210 mld EUR na inwestycje w działania zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zrównoważone finanse  stały się także domeną BNP Paribas Bank Polska, który jako pierwszy w Polsce w swojej strukturze organizacyjnej wyodrębnił Obszar Zrównoważonego Rozwoju, który koordynuje i rozwija działania w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju. Na koniec września 2022 r. portfel zrównoważonych kredytów w BNP Paribas Bank Polska wynosił 5,7 mld zł. Bank stał się dla Klientów „bankiem pierwszego wyboru” w tym obszarze. Po trzecim kwartale 2022 r. udział zrównoważonych aktywów wynosił 6,0% całego portfolio, a celem banku w Polsce jest, by w 2025 r. udział ten był na poziomie 10%.

Równość, różnorodność i filantropia korporacyjna

Grupa BNP Paribas w zdecydowany i proaktywny sposób opowiada się za równością, inkluzywnością i szacunkiem dla różnorodności. W jej strukturach zatrudnieni są tzw. Diversity Officerowie odpowiedzialni za przestrzeganie Polityki Różnorodności w organizacji oraz za prorównościowe inicjatywy. Ważnym elementem Polityki Różnorodności w Grupie jest zapewnienie obecności kobiet w zarządach, radach nadzorczych i wśród kluczowych managerów w krajach, w których obecna jest Grupa. Jak wygląda realizacja tego założenia w praktyce?

W przypadku Polski - w 2021 r. w radach nadzorczych spółek notowanych na głównym parkiecie zasiadało 17,2% kobiet[2]. W zarządach, w tym samym okresie, było 12,5% kobiet. Dla porównania w Banku BNP Paribas w Polsce na dzień 31 grudnia 2021 r. udział kobiet w Radzie Nadzorczej wynosi 41,7%, a udział kobiet w zarządzie 22,2%. To znacznie więcej niż średnia w spółkach giełdowych notowanych na warszawskim parkiecie.

Ważnym obszarem zaangażowania Grupy BNP Paribas jest także filantropia korporacyjna. Misję społeczną banku realizuje Fundacja BNP Paribas, która powstała w 2006 r., i której misją jest odważne zmienianie świata na taki, w którym jest mniej nierówności i w którym możemy być spokojni o przyszłość naszej planety. Fundacja realizuje swoje cele poprzez programy edukacyjne, filantropię środowiskową i zaangażowanie społeczne pracowników. Bazą działań fundacji są partnerstwa z organizacjami eksperckimi.

„We are tennis”

Grupa już od niemal 50 lat wspiera rozwój tenisa i jest jego największym sponsorem na świecie.  Sponsoruje turnieje zarówno profesjonalnych zawodników takie jak  Roland Garros – French Open (zaliczany do Wielkiego Szlema) BNP Paribas Open w Indian Wells czy Internazionale BNL d’Italia w Rzymie, jak i zawody amatorskie i juniorów  oraz turnieje z udziałem tenisistów z niepełnosprawnościami (World Team Cup, Riviera French Open and French Open dla tenisistów z niepełnosprawnościami). Grupa angażuje się także na rzecz młodych sportowców oferując im stypendia i możliwości rozwoju w ramach programu Młode Talenty BNP Paribas. Przy turniejach sponsorowanych przez Grupę realizowana jest akcja „Asy z serca”, w której za każdego asa serwisowego podczas rozgrywek, bank przekazuje wybraną kwotę na organizację charytatywną.

„We love cinema” – 100 lat wspierania kinematografii światowej

Grupa BNP Paribas to także – już od 100 lat – mecenas sztuki filmowej. Firma przyczyniła się m.in. do restauracji starych filmów (np. „Dzisiejsze czasy” Charliego Chaplina, „Panienki z Rochefort” Jacquesa Demyego). Wspiera legendarne paryskie kina (np. Le Trianon), angażuje się w ponad 40 festiwali filmowych w Europie oraz finansuje rozwój nowych technologii kinowych. Ważnym obszarem jest także rozwój rodzimej kinematografii. BNP Paribas Bank Polska wspiera 6 festiwali filmowych – w tym m.in. jako sponsor tytularny BNP Paribas Dwa Brzegi Festiwal Filmu i Sztuki w Kazimierzu Dolnym, czy BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. Twórców filmowych, ale także innych przedstawicieli świata rodzimej kultury można posłuchać w podcastach BNP Paribas Talks.

Więcej informacji, materiałów video i zdjęć archiwalnych dot. historii i rozwoju Grupy BNP Paribas w ostatnich 200 latach można znaleźć na utworzonej specjalnie z okazji jubileuszu Grupy stronie www: https://histoire.bnpparibas/en/

 

[1]https://globalprivatebanking.digitalbankeronline.com/2022-winners/

[2] Analiza parkiet.com na podstawie danych udostępnianych przez GPW.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość