Bank zmieniającego się świata

Największa złotówkowa emisja obligacji korporacyjnych w historii polskiego rynku. Bank BNP Paribas współorganizatorem emisji Sustainability-Linked Bonds Cyfrowego Polsatu

Bank BNP Paribas pełnił funkcję współorganizatora i współprowadzącego księgę popytu emisji 7-letnich obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability-Linked Bonds) spółki Cyfrowy Polsat, należącej do wiodącej grupy medialno-telekomunikacyjnej w Polsce. Emisja, której kwota osiągnęła 2,67 mld złotych, jest największą złotówkową transakcją w historii polskiego rynku obligacji zrealizowaną przez prywatny podmiot i jednocześnie pierwszą emisją obligacji zrównoważonego rozwoju w pełni zgodną ze standardami Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (ICMA).

Pozyskane dzięki emisji środki posłużą wsparciu realizacji strategii rozwoju Grupy Polsat Plus, która obejmuje budowę nowego segmentu działalności tj. Czystej Energii, czyli zaangażowania się w projekty realizujące w praktyce zasady ESG. Grupa opracowała Sustainability-Linked Financing Framework, czyli ramy określające powiązanie finansowania z czterema celami (SPT) dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Framework jest zgodny ze standardami ICMA i uzyskał pozytywną opinię niezależnej firmy eksperckiej Sustainalytics. Nowa emisja obligacji jest powiązana z określonym w Warunkach Emisji celem zwiększenia udziału energii zeroemisyjnej w miksie energetycznym Grupy.

Wiarygodność emitenta oraz zrównoważony charakter obligacji przyciągnęły zainteresowanie inwestorów o charakterze misyjnym, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

- Cieszymy się, że mamy okazję wspierać naszego wieloletniego Klienta w jego ambitnych planach przyczyniających się do zielonej transformacji polskiej gospodarki. Jednocześnie – co dla nas bardzo ważne – poprzez udział w emisji możemy wykorzystać nasze kompetencje w zakresie zrównoważonego finansowania, aby promować na polskim rynku nowy rodzaj obligacji. Zgodnie ze strategią GObeyond Banku BNP Paribas mocno stawiamy na rozwój tego obszaru działalności dążąc do tego, aby oferować naszym klientom szeroką ofertę zrównoważonych produktów i usług – mówi André Boulanger, Wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas odpowiedzialny za Obszar bankowości CIB.

Bank BNP Paribas od lat współpracuje z Cyfrowym Polsatem na wielu płaszczyznach. Obecna transakcja to drugi projekt emisji obligacji, w którym Bank BNP Paribas uczestniczy. W lutym 2020 r., również jako współorganizator i współprowadzący księgę popytu, pomógł spółce uplasować obligacje o wartości 1 mld złotych w pierwszej emisji zielonych obligacji korporacyjnych w Polsce.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość