Bank zmieniającego się świata

Bank BNP Paribas z certyfikatem Top Employer 10. rok z rzędu! To miejsce pracy dla tych, którzy chcą zmieniać świat i gdzie każdy może być sobą

W 2023 r. Bank BNP Paribas już po raz dziesiąty zdobył certyfikat Top Employer Polska, czyli wyróżnienie dla pracodawcy, który stosuje najwyższe standardy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a co za tym idzie – najlepiej traktuje swoich pracowników. Nagroda potwierdza, że bank skutecznie przyciąga pracowników, którzy chcą być współautorami zmian m.in. w środowisku pracy. Tworzy przyjazne otoczenie, oparte na wartościach, sprzyjające przejmowaniu inicjatywy, kreatywności i samodzielności w działaniu. To tutaj pracownicy mogą realizować cele biznesowe, wywierając przy tym pozytywny wpływ na otoczenie społeczne i środowisko.

Bank BNP Paribas został wyróżniony nagrodą nie tylko w Polsce. Grupa BNP Paribas otrzymała tytuł Top Employer Europe 2023 dzięki certyfikacji w 8 krajach: Belgii, Francji, Włoszech, Luksemburgu, Polsce, Turcji, Hiszpanii i w Niemczech. Organizacje certyfikowane są przez Top Employers Institute, na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W kilku obszarach Bank BNP Paribas zdobył najwyższą możliwą do uzyskania notę (100%). Doceniona została strategia biznesowa (jasna komunikacja pracownikom strategicznych celów organizacji), strategia zarządzania zasobami ludzkimi (spójna ze strategią biznesową, dobrze przedstawiona kultura organizacyjna), marka pracodawcy (komunikowana w oparciu o zdefiniowane wartości oferowane pracownikom), a także obszary: organizacja i zmiana, cel i wartości, etyka i uczciwość oraz zrównoważony rozwój. Cała Grupa została doceniona przede wszystkim za działania na rzecz różnorodności i inkluzywności w organizacji, podejście wellbeing oraz dbanie o rozwój i karierę pracowników i pracownic.

- Jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata, co nas obliguje do wyznaczania standardów w kluczowych obszarach funkcjonowania. Aby sprostać temu wyzwaniu, poszukujemy ludzi o różnych talentach i o różnym spojrzeniu na świat. Liczą się dla nas przede wszystkim kompetencje, doświadczenie i umiejętność sprawnego reagowania na zmiany, a nie płeć, kolor skóry, wyznanie czy orientacja seksualna. To sprzyja budowaniu dobrej, twórczej atmosfery, a co za tym idzie – innowacyjności. To przede wszystkim pozwala nam w najlepszy możliwy sposób tworzyć produkty i usługi dla Klientów. Utrzymywanie od 10 lat certyfikacji Top Employer, której proces z każdym rokiem jest coraz bardziej wymagający, potwierdza, że wiemy, jak dbać o pracowników, zapewniać im rozwój i poczucie, że to, co robią, jest naprawdę ważne – mówi Daria Gostkowska, dyrektorka wykonawcza Obszaru Zarządzania zasobami ludzkimi w Banku BNP Paribas.

Kultura organizacyjna banku opiera się przede wszystkim na współpracy, która jest możliwa dzięki otwartej komunikacji. Oznacza ona zarówno jasne przedstawianie celów i bieżących priorytetów przez osoby zarządzające, jak i umożliwienie pracownikom szczerego wyrażania swoich opinii (np. w cyklicznych anonimowych badaniach Pulse Check przeprowadzanych kilka razy w roku). W codziennej pracy bank daje swoim pracownikom pole do uczenia sią na błędach, zachęca do odważnego, nieszablonowego myślenia i szukania prostych rozwiązań. Pracownicy mają autonomię w realizacji swoich zadań, ale mogą przy tym liczyć na wsparcie przełożonych.

Zielone światło do bycia sobą

- Wierzymy w inkluzywne środowisko pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być sobą. Tylko w takiej atmosferze można w pełni wykorzystywać swoje talenty. Dzięki otwartości na różnorodne doświadczenia widzimy świat z różnych perspektyw, zwiększamy naszą kreatywność, budujemy przewagę konkurencyjną i lepiej odpowiadamy na potrzeby różnych grup Klientów – mówi Małgorzata Petru, menadżerka ds. zarządzania różnorodnością i włączeniem w Banku BNP Paribas  

Bank BNP Paribas dąży do zwiększania obecności kobiet w biznesie walcząc o minimalizację luki płacowej i wyrównanie szans na rynku pracy. Ważne programy rozwojowe i mentoringowe realizuje działająca już od trzech lat sieć pracownicza Kobiet zmieniających BNP Paribas, której misją jest uwolnienie potencjału kobiet w celu budowania różnorodnej organizacji. Równość płci to również równość rodzicielska – z urlopów rodzicielskich w banku korzystają nie tylko mamy – dużym powodzeniem cieszy się urlop „tacierzyński”, a utworzona przez ojców grupa ,,Tato, masz to jak w Banku” inicjuje wspierające ich w tej roli warsztaty i wykłady. Bank zabiega również o prawa osób LGBT+, dba o to sieć pracownicza BNP Paribas Pride Poland. Ważne jest także włączanie do organizacji osób z niepełnosprawnościami i neuroróżnorodnych. Bank poza organizacją webinarów czy wartsztatów otwierających na tą tematykę wypuścił przewodnik ,,Savoir-voir wobec osób z niepełnosprawnościami” oraz oferuje tej grupie pracowników dedykowane wsparcie. Bank przykłada również szczególną uwagę do ułatwień  dla osób z niepełnosprawnościami w swoich Centrach Klienta, co potwierdza certyfikat ,,Obiekt bez barier” przyznany już 100 placówkom. Dodatkowo pracująca w banku ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu ocenia wdrażane inicjatywy pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W banku aktywna jest także grupa pracowników 55+, dla której działa dedykowany program ,,Wiek Agawy” oraz inicjatywa ,,I can do IT” mająca na celu zachęcenie pracowników powyżej 50 roku życia do zmian ścieżki kariery w obszarze Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa. 

Realny pozytywny wpływ na otoczenie

Jako „Bank zielonych zmian”, Bank BNP Paribas przyciąga pracowników, którzy chcą mieć realny wpływ na przyszłość naszej planety. Mogą to robić na wiele sposobów, ponieważ firma nie tylko ogranicza negatywny wpływ własnej działalności operacyjnej na środowisko, ale tworzy produkty i usługi, które wspierają zieloną transformację gospodarki i promują proekologiczne postawy wśród Klientów i kontrahentów. Jako drogowskaz traktuje Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. O spójność tych działań dba Obszar Zrównoważonego Rozwoju, poza nim angażują się też pracownicy z różnych obszarów banku. W tym roku 150 Sustainability Officerów, czyli osób, które poza swoimi codziennymi obowiązkami, chcą wspierać realizację inicjatyw z zakresu ESG w organizacji, ukończyło Akademię ESG Banku BNP Paribas (7-miesięczne szkolenie potwierdzone certyfikatem, realizowane przez zewnętrznych ekspertów). W ramach programu ,,Bank zielonych zmian” pracownicy i ich najbliżsi mają szansę uczestniczyć w kampanii edukacyjnej, otrzymują wskazówki i gotowe rozwiązania pomagające szanować środowisko naturalne w ich codziennym życiu. Mają także możliwość włączania się w inicjatywy społeczne poprzez wolontariat (np. Szlachetna Paczka czy Program Grantów Lokalnych), sport (jak np. udział w turnieju tenisowym WAT CUP organizowanym dla pracowników Grupy BNP Paribas na całym świecie) czy darowizny finansowe w ramach programu ,,Wspieram cały rok”.

Miejsce autonomicznego działania

- Dajemy pracownikom dużą przestrzeń do autonomicznego działania zarówno w ramach kompetencji zawodowych jak i na szerszym polu. Dobrym tego przykładem jest program Kobiety zmieniające BNP Paribas – w każdej edycji projektu rozwojowego Women Up wybieramy 10 tzw. programów diamentowych, czyli inicjatyw pracowniczych usprawniających bankowe procesy, proponujących rozwiązania biznesowe, a także mające wpływ na dobrostan pracowników i pracownic,  wymienia Daria Gostkowska.

Cenioną praktyką w banku jest dzielenie się wiedzą, umiejętnościami, podpowiedziami np. w ramach programu wewnętrznych szkoleń i webinariów „Mam to, dam to”. Bank BNP Paribas zachęca pracowników do eksperymentowania i budowania ścieżki kariery zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Pomaga w tym wewnętrzny rynek pracy dający możliwości rozwoju w banku oraz w innych spółkach Grupy w Polsce i za granicą. Samodzielności sprzyja także praca zgodnie z metodologią Agile.

- Zmiana i ciągłe myślenie o jutrze i wyzwaniach przyszłości to nie tylko odpowiedź na potrzeby Klientów, ale także szansa dla pracowników. Biznesowa pro-aktywność i stawianie na postęp są niezbędne, dlatego proponujemy coraz więcej możliwości rozwoju związanych z metodologią agile, tworzymy nowe struktury i role wspierające zwinność i innowacyjność naszego banku – wyjaśnia dyrektorka wykonawcza Obszaru Zarządzania zasobami ludzkimi w Banku BNP Paribas, Daria Gostkowska.

Troska o pracownika

W ramach oferty rozwojowej, bank zapewnia pracownikom webinaria, e-szkolenia czy podcasty odpowiadające różnorodnym potrzebom z wielu obszarów tematycznych takich, jak: bankowość, efektywność osobista, przywództwo, skuteczna i prosta komunikacja, różnorodność i włączanie (D&I), zdrowie, zrównoważony rozwój czy agile.

Bank BNP Paribas oferuje również szeroką gamę benefitów. Na długiej liście można znaleźć Kafeterię MyBenefit, Kartę MultiSport, prezenty na Dzień Dziecka, możliwość pracy w modelu hybrydowym, opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i NNW, zniżki na produkty bankowe oraz partnerów i dostęp do e-learningu. Pracownicy mogą korzystać również z różnorodnych inicjatyw wewnętrznych, od poświęconych zdrowiu i dobremu samopoczuciu „Dni zdrowia” i programu wellbeingowego „Dobrze”, przez wspierające budowanie wzajemnego szacunku „Dni różnorodności”, po zapewniające rozwój zawodowy: ESG Days, GOtech Week i Festiwal Rozwoju.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość