Bank zmieniającego się świata

Bank BNP Paribas: edukacja finansowa dzieci ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej – startuje kolejna edycja „Misji Kieszonkowe”

77% Polaków uważa, że edukacja finansowa dzieci jest ważna i potrzebna. Ponad 50% z nas oczekuje, że z pomocą rodziców w tym obszarze przyjdzie szkoła lub banki[1]  - wynika z badania Banku BNP Paribas, organizatora startującego właśnie po raz drugi projektu edukacyjnego „Misja Kieszonkowe”. W pierwszej edycji akcji udział wzięło aż 39 000 uczniów z klas III-VI i 1 000 nauczycieli z całej Polski.

– Rozpoczynająca się właśnie druga edycja naszego projektu, w tym roku, ma jeszcze bardziej szczególne znaczenie, z uwagi na obecną sytuację makroekonomiczną – mówi Justyna Pietrewicz, menadżerka ds. komunikacji marketingowej w Banku BNP Paribas. Z naszego badania wynika, że wg rodziców dzieci dysponują zasobami finansowymi, często wykraczającymi poza ich realne potrzeby. Wpływ na to ma m.in. fakt, że skarbonki naszych dzieci zasilają – poza rodzicami – także dziadkowie, rodzice chrzestni i inne bliskie osoby. A dzieci, jak się okazuje, rzadko mają odpowiednią wiedzę aby dobrze zarządzać swoimi funduszami. „Przepuszczanie” znacznych kwot, wydawanie ich pod wpływem impulsu, na produkty mało istotne, niepotrzebne stanowi dla rodziców źródło wielu negatywnych emocji: frustracji, złości, rozdrażnienia, niepokoju, co z pewnością nasila się jeszcze bardziej w obecnej sytuacji rosnących stóp procentowych i wysokiej inflacji, która przekłada się na wysokie koszty życia. To tym bardziej odpowiedni, jeśli nie najwyższy, czas na edukację dzieci w obszarze finansów – dodaje ekspertka.

Pomocne mogą być tutaj lekcje i projekty edukacyjne w szkołach z zakresu finansów osobistych, które w zeszłym roku, w polskich szkołach rozpoczął Bank BNP Paribas. Wzięło w nich udział 1 000 nauczycieli i 39 000 uczniów z całej Polski.  Projekt – już po pierwszej edycji - przyniósł jej uczestnikom wymierne korzyści. Wiedza finansowa dzieci biorących udział w „Misji Kieszonkowe” wzrosła nawet o 70%. 

Podobnie jak w poprzedniej edycji „Misji Kieszonkowe” nauczyciele – po uprzednim zgłoszeniu się poprzez stronę www.misjakieszonkowe.pl – otrzymują darmowe materiały edukacyjne, takie jak scenariusze lekcji do przeprowadzenia cyklu zajęć z zakresu finansów osobistych. Dzięki nim pedagodzy przekazują dzieciom zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę na temat finansów. W ramach projektu poruszane są także ważne aspekty psychologiczne związane z edukacją finansową – dzieci uczą się jak nie oceniać innych przez pryzmat statusu materialnego albo, że pieniądze mogą być środkiem nie tylko do realizacji zachcianek, ale i do własnego rozwoju.

Klasy biorące udział w projekcie mogą zgłosić się także do konkursu, w którym uczniowie będą mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania budżetem, począwszy od jego planowania aż do wydatkowania, w zorganizowaniu szkolnych wydarzeń takich jak kiermasz, interaktywna wystawa czy klasowy turniej wiedzy. Prace konkursowe można zgłaszać do 31 maja 2023 r. Nagrodzonych zostanie łącznie 40 klas. Na klasy I-III i IV-VI będą czekać 2 nagrody główne w postaci kieszonkowego w wysokości 3000 zł każde, do wykorzystania na jednodniową wycieczkę edukacyjną dla całej klasy oraz 20 nagród II stopnia w postaci atrakcyjnych nagród rzeczowych dla dzieci i nauczyciela. Dodatkowo w tym roku bank zachęca, by działania konkursowe stały się częścią Global Money Week – Światowego Tygodnia Pieniądza. Jest to coroczna globalna kampania uświadamiająca, jak ważne jest budowanie świadomości finansowej już od najmłodszych lat i stopniowe nabywanie wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań niezbędnych do podejmowania rozsądnych decyzji finansowych. Tegoroczna już 11 edycja GMW odbędzie się w dniach 20-26 marca 2023, pod hasłem „Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość”. 

Bank BNP Paribas już w ubiegłym roku do projektu „Misja Kieszonkowe” zaprosił sześcioro ekspertów, są to: Natalia Tur – socjolożka rodziny, Tatiana Mindewicz-Puacz – psychoterapeutka, Monika Sajkowska – prezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Maciej Samcik – publicysta finansowy, Aleksander Naganowski – dyrektor ds. rozwoju rozwiązań cyfrowych w polskim oddziale Mastercard Europe i Grzegorz Markowski – dziennikarz, partner w CPC Brand Consultants. We współpracy z ekspertami kapituły Kieszonkowego powstały ciekawe materiały edukacyjne, gry dla dzieci czy podcasty, które rodzice znajdą na stronie www.misjakieszonkowe.pl .

O kieszonkowym na ogół nie myśli się zbyt wiele, nie rozmawia się na ten temat, nie szuka porad czy inspiracji – mówi Małgorzata Witkowska, kierowniczka Zespołu Trade Marketingu i Innowacji. Jednocześnie, w tym obszarze występuje spora doza napięć i nieporozumień, spośród których najważniejsze dotyczą rozdźwięku pomiędzy tym, na co faktycznie przeznaczane jest kieszonkowe, a jak powinno być, zdaniem rodziców, wydatkowane. Warto jednak pamiętać, że ten rozdźwięk wynika z niewystarczającej wiedzy dzieci i z braku odpowiednich, niewyrobionych jeszcze nawyków w obszarze finansów osobistych. Pamiętajmy, że możemy im w tym pomóc. Odpowiednia edukacja finansowa dziś, przełoży się na dobrze podjęte decyzje naszych dzieci w dorosłym życiu. Co więcej, badania pokazują, że istnieje korelacja pomiędzy brakiem właściwej edukacji, a mniejszym dobrobytem finansowym  – wyjaśnia.

 

[1] Badanie jakościowo-ilościowe zrealizowane dla BNP Paribas przez Difference; Badanie ilościowe (CAWI, rodzice dzieci w wieku 0-18 lat, N=1000, realizacja ankiet 4-8.12.2021); Badanie jakościowe (12 IDI z rodzicami deklarującymi dawanie kieszonkowego, realizacja 15-20.2021). Pełna treść badania: TUTAJ.

 

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość