Bank zmieniającego się świata

Bank BNP Paribas udostępnia rolnikom preferencyjny kredyt z oprocentowaniem 2% rocznie

Bank BNP Paribas, który jest liderem finansowania sektora rolniczego w Polsce, wprowadził do swojej oferty kredyt preferencyjny płynnościowy dla rolnika. Produkt ten zapewnia Kredytobiorcy niskie, stałe oprocentowanie 2% w skali roku, przez cały okres finansowania. Maksymalna kwota kredytowania wynosi 400 tys. zł. i jest uzależniona od wielkości gospodarstwa. Preferencyjny kredyt płynnościowy dla rolnika został uruchomiony w Banku BNP Paribas w ramach programu pomocowego, który gwarantuje dopłatę do oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można już składać w placówkach banku.

Bank BNP Paribas jest uznanym parterem finansowym polskiego rolnictwa. Jako najdłużej działający, duży bank komercyjny, obsługujący rolników i przetwórców, ma szeroką ofertę kredytów, które wspierają inwestycje lub bieżące potrzeby gospodarstw. Bank współpracuje także z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMIR), która pomaga rolnikom w spłacie kredytów.

- Kredyt ten powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby producentów rolnych w zakresie finansowania obrotowego, szczególnie w obliczu ograniczeń  na rynku spowodowanych wojną w Ukrainie, dając naszym Klientom możliwość uzyskania niezbędnych środków do kontynuacji działalności. Brak potrzeby udokumentowania każdego wydatku czy elastyczność co do przeznaczenia środków, to niewątpliwie ważne atuty tej oferty. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w udzielaniu i obsłudze kredytów rolniczych w Polsce doskonale rozumiemy wyzwania, przed jakimi stają producenci rolni oraz jak często bieżąca sytuacja gospodarcza czy klimatyczna wpływa na ich działalność. Nasze bogate doświadczenie pozwala zapewnić wsparcie i dostosować rozwiązania finansowe do aktualnych wydarzeń– mówi Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Odsetki od kredytu płacone są przez Kredytobiorcę i ARMIR. Klient banku płaci oprocentowanie w wysokości 2% w skali roku przez cały okres finansowania, a ARMIR pokrywa pozostałą część odsetek należną bankowi. Maksymalna kwota kredytowania wynosi 400 tys. zł i jest uzależniona od wielkości gospodarstwa. Dla gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych do 50 ha dostępne jest dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł, gospodarstw o powierzchni od 50 do 100 ha - 200 tys. zł, a dla gospodarstw powyżej 100 ha - 400 tys. zł. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 60 miesięcy. Co ważne, nie jest konieczne dokumentowanie wydatków.

Kredyt preferencyjny płynnościowy dla rolnika (Linia UP)  może zostać wykorzystany na spłatę zobowiązań lub zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. Nie może być natomiast udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

Bank BNP Paribas rozpoczął przyjmowanie wniosków kredytowych w centrach Klienta od 10 lipca br.

W ofercie banku znajduje się też od niedawna inny, komercyjny kredyt na pomoc w utrzymaniu płynności finansowej gospodarstw rolnych – kredyt konsolidacyjny. Można skorzystać z niego, aby spłacić różne zobowiązania zaciągnięte na działalność rolniczą i zamienić je w jeden, lżejszy do spłaty kredyt. Ponadto bank oferuje między innymi Kredyt Unia+, który jest przeznaczony na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE czy niezabezpieczony Kredyt Rzeczówka Light na finansowanie zakupu środków do produkcji rolnej. Więcej informacji o wsparciu dla Rolników znajduje się na stronie banku: https://www.bnpparibas.pl/rolnicy/kredyty

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość