Bank zmieniającego się świata

Bank BNP Paribas opublikował wersję online raportu zintegrowanego za 2022 rok

18 lipca Bank BNP Paribas opublikował raport zintegrowany podsumowujący 2022 r. w wersji online. W dokumencie przedstawiono wyniki finansowe, kluczowe informacje biznesowe oraz postępy banku w realizacji zadań z obszaru ESG, czyli wpływu działalności firmy na środowisko naturalne, społeczeństwo i ład zarządczy. To czwarta edycja raportu dostępna w formie elektronicznej.

Raport zintegrowany to publikacja dająca całościowy ogląd organizacji w 2022 r., jej wyników oraz osiągnięć. Pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej, rosnących kosztów regulacyjnych oraz konieczności dalszego zwiększania poziomu rezerw związanych z portfelem kredytów CHF, BNP Paribas Bank Polska osiągnął w 2022 r. solidne wyniki finansowe. Bank z powodzeniem realizował założenia strategii GObeyond na lata 2022-2025, we wszystkich jej filarach (#UP, #POSITIVE, #STRONGER i #TOGETHER) stawiając na zrównoważony wzrost i dostarczenie innowacyjnych rozwiązań w modelu Agile@Scale.

- W tym roku przyjęliśmy nieco inne podejście do raportowania, udostępniając raport zintegrowany w pełnej wersji jako część opublikowanego 1 marca raportu rocznego. Oparliśmy strukturę raportu o cele strategii GObeyond, prezentując kompleksowy obraz naszej działalności, wyniki finansowe i aspekty ESG. Udostępniona właśnie wersja online to raport w pigułce – podsumowanie najważniejszych informacji przedstawionych w przystępny sposób dla każdego odbiorcy – mówi Katarzyna Tatara, dyrektorka Biura Relacji Inwestorskich w Banku BNP Paribas.

Raport spełnia wymogi Global Reporting Initiative (GRI) 2021 – międzynarodowego standardu raportowania niefinansowego GRI Standards. Uwzględnia także wytyczne do raportowania ESG przygotowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz wytyczne Międzynarodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej. Został opracowany w pełnej zgodności z rekomendacją Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie raportowania ryzyka klimatycznego oraz rozporządzeniem w sprawie Taksonomii UE. Wybrane informacje niefinansowe zaprezentowane w raporcie zostały poddane weryfikacji zewnętrznej przez niezależną firmę audytorską.

- Raporty zawierające dane dotyczące zarządzania aspektami ESG w Banku BNP Paribas publikujemy od 2011 r. Od 2019 r. są to w pełni zintegrowane raporty roczne. Pomimo wielu lat doświadczenia, każdy kolejny proces raportowania to okazja do usprawnień, weryfikacji założeń, a przede wszystkim okazja do analizy naszych wpływów, ryzyk i szans w kontekście zrównoważonego rozwoju. Transparentnie i odpowiedzialnie prezentujemy gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Do tego podejścia zachęcamy nasze otoczenie, szczególnie firmy, które już niedługo będą zobowiązane do raportowania na podstawie regulacji unijnych – mówi Jarek Rot, dyrektor wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas.

Z publikacją można się zapoznać po kliknięciu w link. Strona raportu online będzie aktualizowana co roku, prezentując działalność banku i Grupy skoncentrowaną wokół realizacji celów wdrożonej w 2022 roku strategii GObeyond.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość