Bank zmieniającego się świata

Bank BNP Paribas ponownie z najlepszym ratingiem ESG wśród polskich banków

Bank BNP Paribas otrzymał ocenę 10,2 w wyniku aktualizacji ratingu ESG (ESG Risk Rating) przyznanym przez agencję Sustainalytics. To nie tylko najlepszy wynik wśród polskich banków, ale także poprawa zeszłorocznego wyniku, co pokazuje skuteczność obranej strategii.

Ratingi firmy Sustainalytics oceniają ryzyka ESG, czyli to, jak skutecznie dana firma czy organizacja zarządza ryzykiem związanym z kwestiami środowiskowymi, społecznymi oraz z ładem korporacyjnym. Wynik 10,2 („Low Risk”) dla banku oznacza minimalne ryzyko doświadczenia negatywnych skutków finansowych z przyczyn związanych z czynnikami ESG. Agencja ratingowa doceniła wysoki poziom zarządzania ESG przez Bank BNP Paribas, szczególnie w obszarach najbardziej istotnych dla działalności banku, czyli ładu korporacyjnego (w tym kwestiach etycznych i compliance), zarządzania produktami, bezpieczeństwa i poufności danych oraz zarządzania kapitałem ludzkim.

Najlepszy wynik w Polsce

Wynik 10,2 w tegorocznej aktualizacji ratingu oznacza istotną poprawę z wyniku 10,9 w zeszłym roku. Poprawa notowań została uzasadniona przez agencję serią działań, jakie Bank BNP Paribas podjął w przeciągu ostatniego roku oraz wysokim stopniem zintegrowania ESG z podstawową działalnością banku. Jest to najlepszy wynik wśród polskich banków do tej pory poddanych badaniu.

- Strategia biznesowa GObeyond Banku BNP Paribas na lata 2022-2025 zawiera w sobie pełen przekrój działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji. Nasze konsekwentnie rosnące zaangażowanie w tych obszarach pokazuje udzielone przez nas zrównoważone finansowanie, które zaledwie w ciągu roku wzrosło z 5,7 mld zł we wrześniu 2022 r. do 8,9 mld zł na koniec września br. Bardzo nas cieszy, że nasze nieustające działania na rzec zrównoważonego rozwoju po raz kolejny zostały docenione przez niezależną agencję ratingową – mówi Jarek Rot, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer w Banku BNP Paribas.

Wśród działań Banku BNP Paribas zmierzających do poprawy zarządzania ryzykiem ESG, agencja wymieniła m.in. rolę, jaką w banku odgrywa Chief Sustainabiliy Officer (od 2020 r. rolę tę pełni Jarek Rot), a także wielokrotnie nagradzany raport zintegrowany, który przekrojowo i przejrzyście pokazuje działania ESG podejmowane przez Bank BNP Paribas, również w kontekście szerszej strategii działania. Według agencji, te działania pokazują silne poczucie odpowiedzialności wobec inwestorów oraz szerszej opinii publicznej. Doceniono także zainicjowanie powstania oraz inkorporację przez bank Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży, stworzonej przed Federację Konsumentów oraz Fundację Nienieodpowiedzialni, w procesach i produktach oferowanych przez Bank BNP Paribas.

O Sustainalytics

Sustainalytics to należąca do firmy Morningstar wiodąca agencja ratingowa zajmująca się badaniami i ocenami z obszaru ESG, a także dostarczaniem danych wspierających inwestorów na całym świecie w rozwijaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych strategii inwestycyjnych. Sustainalytics współpracuje z kilkuset czołowymi podmiotami z globalnej branży zarządzania aktywami i funduszy emerytalnych, które uwzględniają informacje i oceny dotyczące kwestii ESG i ładu korporacyjnego w swoich procesach inwestycyjnych. Agencja współpracuje również z setkami firm i ich pośrednikami finansowymi, pomagając im uwzględniać aspekty zrównoważonego rozwoju w ramach stosowanych polityk, praktyk i inwestycji kapitałowych.

 

 

 

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość