Bank zmieniającego się świata

Siedziba główna Banku BNP Paribas zdobyła certyfikat „Obiekt bez barier”

Bank BNP Paribas z sukcesem zakończył starania o przyznanie certyfikatu „Obiekt bez barier” dla siedziby głównej w Warszawie. To wyróżnienie oznacza, że budynek spełnił kluczowe zasady przekrojowego dostosowania do potrzeb osób o ograniczonej sprawności. To także kolejny krok w realizacji strategii banku, która ma na celu zapobieganie wykluczeniu i dostosowanie się do potrzeb wszystkich Klientów i pracowników. Wcześniej ten sam certyfikat zdobyło 131 Centrów Obsługi Klienta banku.

3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który przypomina o potrzebach osób o ograniczonej sprawności. Bank BNP Paribas od lat działa i rozwija się w kierunku większej inkluzyjności oraz dostępności. Dzięki szeroko zakrojonym programom oraz inicjatywom wzmacnia głos różnych grup, w tym tych zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, płeć czy neuroatypowość. Nie tylko oferuje swoim Klientom nowoczesne i dostosowane do ich potrzeb rozwiązania finansowe, ale także dba o to, by być przyjaznym dla osób o ograniczonej sprawności. W ramach wyznaczonych celów społecznej odpowiedzialności, określonych w strategii GObeyond na lata 2022-2025, bank podjął szereg działań, mających na celu zwiększenie dostępności swoich obiektów. i usług. Jednym z efektów tych starań jest uzyskanie certyfikatu „Obiekt bez barier” dla siedziby głównej banku, która znajduje się przy ul. Kasprzaka w Warszawie. Certyfikat przyznawany jest przez Fundację Integracja i potwierdza wysoki standard dostosowania obiektu do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym osób starszych. Jest to coraz bardziej istotne z uwagi na postępujący proces starzenia się społeczeństwa w Polsce i na świecie.

- Siedziba główna przy ul. Kasprzaka to polska wizytówka Banku BNP Paribas. Inwestycja  w nią odzwierciedla nasze zaangażowanie w przełamywanie barier oraz pełne wykorzystanie potencjału naszych pracowników, a także przywiązanie naszej organizacji do zasad zrównoważonego rozwoju, różnorodności oraz integracji. Już na etapie podejmowania decyzji o przeprowadzce do nowej siedziby i planowania jej przestrzeni dołożyliśmy wszelkich starań, by zlikwidować bariery dla osób o ograniczonej sprawności. Cieszymy się, że skuteczna realizacja naszych planów została doceniona przez Fundację Integracja, co zaowocowało certyfikatem „Obiekt bez barier” - mówi Jarosław Frączek, Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Administracji w Banku BNP Paribas.

Przestrzeń biurowa, która spełnia inkluzywne normy

Fundacja Integracja od 20 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. W ramach swojej działalności przyznaje certyfikat "Obiektu Bez Barier" takim budynkom, które spełniają szereg kryteriów dotyczących dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i informacyjnej. Siedziba główna Banku BNP Paribas w Warszawie jest jednym z ponad 60 budynków użyteczności publicznej w Polsce, które wypełniły warunki stawiane przez Fundację. Aby uzyskać ten certyfikat, biuro przy ul. Kasprzaka musiało zostać dostosowane do potrzeb różnych grup pracowników. Wśród istotnych wprowadzonych udogodnień było m.in. stworzenie powierzchni manewrowych dla osób na wózkach inwalidzkich czy umieszczenie na odpowiedniej wysokości dodatkowych klamek, przełączników czy wieszaków. Wszystkie meble biurowe, recepcyjne, lady oraz stoły w kantynie zanim trafiły do biura banku zostały wcześniej specjalnie zaprojektowane, aby spełniać wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, toalety dla osób z niepełnosprawnościami wyposażono w system, który umożliwia wezwanie pomocy w razie potrzeby. Windy z kolei zmodernizowano z wykorzystaniem systemu DCS Kone, który ułatwia ich obsługę przez osoby o ograniczonej sprawności. Bank zapewnił także odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi oraz wprowadził oznaczenia w alfabecie Braille'a na drzwiach prowadzących do głównych pomieszczeń i stref, jak toalety, klatki schodowe, kantyna, audytorium i inne (z Fundacją Integracja uzgodniono, które drzwi powinny zostać oznaczone w ten sposób). W audytorium zainstalowano pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących, która pozwala skutecznie komunikować się wszystkim pracownikom oraz rozkładaną pochylnię, ułatwiającą osobom na wózkach dostęp do sceny. Bank BNP Paribas zadbał również o wyposażenie obiektu w krzesło do ewakuacji osób niepełnosprawnych oraz przeprowadza regularne ćwiczenia przeciwpożarowe, w trakcie których testowana jest procedura ewakuacji osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

- Certyfikacja „Obiekt bez barier” to wieloetapowy proces, w którym audytorzy Fundacji Integracja analizują dostępność architektoniczną obiektu podczas wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych do wglądu planów architektonicznych. Cieszymy się, że udało nam się spełnić wszystkie wymagania. To kolejny ważny krok w naszym zaangażowaniu na rzecz zwiększenia dostępności obiektów, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej działalności oraz w kierunku bardziej inkluzyjnego świata – mówi Jarosław Frączek, Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Administracji w Banku BNP Paribas.

Bank BNP Paribas to bank dla wszystkich

Bank BNP Paribas jest liderem w sektorze bankowym jeśli chodzi o dostępność obiektów i usług dla osób o ograniczonej sprawności. Wcześniej 131 Centrów Obsługi Klienta uzyskało certyfikat „Obiekt bez barier”. Bank BNP Paribas oferuje także swoim Klientom z różnymi ograniczeniami wiele innych udogodnień, takich jak to, że w Centrach Klienta i na infolinii można bezpłatnie skorzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM). Klienci mogą również zamówić nagrania wizualne treści dokumentów w PJM. Bank zapewnia także wzory podstawowych dokumentów w formie nagrania audio, wydruku powiększonego oraz wydruku w alfabecie Braille’a. Bank BNP Paribas angażuje się także w wiele inicjatyw społecznych na rzecz osób o ograniczonej mobilności. Zawarł m.in. porozumienie z Fundacją Aktywizacja pt. „INCLU(VI)SION: Nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami”, którego celem jest wzrost zatrudnienia osób o ograniczonej sprawności.

Wszechstronne zaangażowanie banku  w obszarze D&I zostało wielokrotnie docenione. Znalazł się on m.in. na liście liderów wśród pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością w Polsce - Diversity IN Check 2023.

 

 

 

 

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość