Bank zmieniającego się świata

Spółki z grupy R.Power i Bank BNP Paribas podpisały umowę finansowania o wartości 106 mln zł

R.Power, jeden z liderów wielkoskalowej energetyki słonecznej w Polsce, rozwijający projekty fotowoltaiczne w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Rumunii i Niemczech poinformował o podpisaniu umowy kredytu z Bankiem BNP Paribas obejmującej zabezpieczenie finansowania w formule project finance dla budowy portfela projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 32,7 MWp. Projekty, zlokalizowane w różnych regionach kraju, będą sukcesywnie oddawane do eksploatacji w trakcie 2024 r.

Finansowane projekty zostały skomercjalizowane poprzez zawarcie umowy PPA oraz uzyskanie gwarantowanej ceny sprzedaży energii elektrycznej w organizowanych w 2021 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcjach OZE. Portfel farm fotowoltaicznych po wybudowaniu będzie serwisowany przez firmę Nomad Electric.

- Tempo transformacji energetycznej w Europie nie spada. W ubiegłym roku nasze portfolio projektów fotowoltaicznych z zabezpieczonym dostępem do sieci powiększyło się o blisko 0,6 GWp z czego największą część stanowią projekty w Polsce. Cieszymy się, że możemy być liderem zmian i oferując naszym partnerom innowacyjne rozwiązania wspierające ich zrównoważony rozwój - mówi Tomasz Sęk, COO R.Power.

„Finansowanie zrównoważonych aktywów, w szczególności inwestycji związanych z energią odnawialną, to jeden z kluczowych elementów naszej Strategii GObeyond na lata 2022-2025. Dlatego też jesteśmy bardzo zadowoleni z kontynuacji współpracy z Grupą R.Power i powierzenia nam finansowania kolejnego projektu. Wieloletnia, oparta na wzajemny zaufaniu współpraca pozwoli nam razem zmieniać świat zgodnie z celami zielonej transformacji ” – powiedział Łukasz Pobudejski, Dyrektor Zarządzający Pionu Finansowania Specjalistycznego w Banku BNP Paribas.

Kredyt został udzielony na okres zbliżony do czasu na jaki projekty pozyskały wsparcie w ramach aukcji OZE. Doradcą prawnym po stronie R.Power była kancelaria Deloitte Legal
a po stronie Banku BNP Paribas - Norton Rose Fulbright. Doradcą technicznym Banku jest UL Solutions. 

O Grupie R.Power S.A.

R.Power jest czołowym niezależnym producentem energii słonecznej w Polsce, rozwijającym swoją działalność w Rumunii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii i Niemczech. Działalność R.Power obejmuje całą wartość łańcucha dostaw sektora energii słonecznej, w tym rozwijanie elektrowni fotowoltaicznych, budowę (Engineering Procurement & Construction), obsługę elektrowni (Operations & Maintenance) oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych (Independent Power Producer). Obecnie firma rozwija portfel o mocy ponad 21 GW aktywów PV i BESS (Battery Energy Storage System). Oprócz farm fotowoltaicznych R.Power, poprzez swoją spółkę zależną, Quanta Energy, oferuje szeroki zakres rozwiązań dostarczania energii ze źródeł odnawialnych dla klientów przemysłowych, firm i instytucji. Obejmuje to instalacje na dachach i na ziemi ("behind the meter") oraz dostawę bezpośrednią.

O BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska S.A notowany od 2011 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 64 krajach. W Polsce jako bank uniwersalny o globalnych możliwościach kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz inspiruje Klientów do podejmowania trafnych decyzji finansowych. Dzięki finansowaniu banku, ponad 40 tysięcy gospodarstw domowych korzysta z paneli fotowoltaicznych. Bank konsekwentnie realizuje również strategię finansowania przedsiębiorstw w Polsce, a także wspierania inwestycji strategicznych z punktu widzenia państwa oraz wywierających pozytywne wpływy: społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Na koniec III kwartału 2023 r. wartość zielonego finansowania udzielonego przez bank sięgnęła 8,9 mld zł.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość