Bank zmieniającego się świata

Dekada partnerstwa: Bank BNP Paribas i Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla dobra wspólnego i zrównoważonego rozwoju

Przedstawicielka Banku BNP Paribas, podczas tegorocznych Targów Idei ESG, odebrała statuetkę z okazji 10-lecia partnerstwa z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To wyraz uznania dla dziesięcioletniej, owocnej współpracy i zaangażowania banku w inicjatywy promujące odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój. Podczas targów odbyła się także premiera kolejnej edycji raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W publikacji zaprezentowano 1046 działań prowadzonych przez 266 firm, stanowiących kompleksowy przegląd najlepszych praktyk rynkowych z zakresu zrównoważonego rozwoju w Polsce. Wyróżniono w nim 5 dobrych praktyk Banku BNP Paribas: Misja Kieszonkowe, działania na rzecz neuroróżnorodności, Partnerstwo Fundacji BNP Paribas z Fundacją OFF School w projekcie Domu Spokojnej Młodości, przelewy charytatywne oraz kalkulator śladu węglowego.

Przed dekadą Bank BNP Paribas rozpoczął współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) w celu promowania i realizowania działań z obszaru odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju. Od tego czasu bank aktywnie uczestniczy w Programie Partnerstwa FOB, angażując się w grupy robocze poświęcone ochronie środowiska, takie jak Net Zero, Raportowanie ESG oraz Corporate Sustainable Due Diligence Directive, prowadzącą prace nad dyrektywą dotyczącą należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Bank jest także partnerem strategicznym bezpłatnego programu edukacyjnego FOB  dla studentek i  studentów z całej Polski – Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Celem tego programu jest budowanie nowych kadr menadżerskich oraz doskonalenie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Ponadto, bank jest także partnerem strategicznym inicjatywy Chapter Zero Poland, która została uruchomiona w 2021 r. z inicjatywy FOB we współpracy z Deloitte Polska. Program ten ma na celu rozwijanie kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek poprzez podnoszenie świadomości o konsekwencjach zmiany klimatu dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas, jest przewodniczącą Rady Programowej Chapter Zero Poland, a Jarek Rot, dyrektor wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas, zasiada w Komitecie Sterującym tej inicjatywy. Bank prowadzi również liczne działania w obszarze odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa i prezentuje je w corocznym raporcie FOB.

Podziękowanie dla Banku BNP Paribas, otrzymane podczas Targów Idei ESG, to dowód uznania za wieloletnią owocną współpracę, a także ciągłe dążenie do poprawy w tych obszarach. To także potwierdzenie dobrej decyzji, którą bank podjął kilkanaście lat temu, ponieważ zaangażowanie się w promocję odpowiedzialności społecznej biznesu i zrównoważonego rozwoju wpłynęło pozytywnie na jego relacje z Klientami, pracownikami oraz społecznościami lokalnymi.

Partnerstwo z Forum Odpowiedzialnego Biznesu umożliwia nam nieustannie podnoszenie standardów zarządzania aspektami ESG w naszej organizacji. Jako Bank Zielonych Zmian jesteśmy szczególnie dumni z bycia partnerem strategicznym Chapter Zero Poland, czyli programu rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Bardzo cieszy nas również wieloletnie partnerstwo strategiczne w programie Liga Odpowiedzialnego Biznesu, którego alumnki i alumni zasilają kadry kolejnych instytucji – także naszej – chcących działać w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Jesteśmy bardzo wdzięczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu za dekadę efektywnej, partnerskiej współpracy, bazującej na zaufaniu i za dawanie platformy do wymiany doświadczeń dla firm z różnych sektorów i realizacji ważnej misji prowadzenia do zrównoważonego wzrostu, który przynosi korzyści zarówno dla organizacji, jak i otoczenia – Agnieszka Michalik-Stankowska, kierowniczka Zespołu Strategii Zrównoważonego Rozwoju (ESG) w Banku BNP Paribas.

Współpraca z FOB na rzecz różnorodności i zrównoważonego rozwoju

Do szeroko zakrojonych działań na rzecz budowy bardziej odpowiedzialnego biznesu w Polsce, w ramach współpracy z FOB, należy wymienić aktywny udział Banku BNP Paribas w różnych inicjatywach promujących różnorodność. W 2016 roku bank stał się sygnatariuszem Karty Różnorodności, koordynowanej w Polsce przez FOB. Bank regularnie poddaje się badaniu Diversity IN Check, a w 2023 roku bank po raz piąty z rzędu został zaliczony do pracodawców wyróżniających się dojrzałością w zarządzaniu różnorodnością i budowaniu inkluzywnego środowiska pracy, znajdując się także po raz drugi wśród liderów osiągających najwyższą punktację, powyżej 80%. Bank regularnie uczestniczy w konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju, organizowanym przez FOB i Deloitte, a w 2023 roku otrzymał nagrodę główną za Raport zintegrowany w 17. edycji tego konkursu. W ubiegłym roku bank dołączył również do grona sygnatariuszy Karty Praw Dziecka w Biznesie. Ponadto, FOB jest operatorem i partnerem merytorycznym programu edukacyjno-rozwojowego Akademia ESG, kierowanego do osób pełniących rolę ambasadorów zrównoważonego rozwoju w banku (Sustainability Community).

Raport FOB: 5 dobrych praktyk banku

W 22. edycji raportu "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki" zaprezentowano zarówno kilka nowych inicjatyw banku, jak również te realizowane od kilku lat, które szczególnie zasługują na uwagę. Wśród nich znajduje się m.in. Misja Kieszonkowe, program uczący dzieci finansów w praktyczny sposób, czy też przelew charytatywny, który umożliwia Klientom Banku BNP Paribas przekazywanie środków na rzecz organizacji pozarządowych przez aplikację mobilną. W 2023 roku uruchomiono przelewy: na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii oraz trzęsienia ziemi w Maroku, a także na rzecz młodych osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym, uczestniczących w programie „Wiedza do potęgi”, realizowanym przez Fundację Banku BNP Paribas, oraz na rzecz Szlachetnej Paczki. W raporcie opisano również partnerstwo z Fundacją OFF School - Domem Spokojnej Młodości, będącym pierwszą ogólnopolską „szkołą bez nauczycieli”, gdzie uczniowie podejmują ważne tematy i inicjują zmiany. Zarówno dla FOB, jak i banku niezwykle ważą kwestią jest ochrona środowiska, dlatego wśród dobrych praktyk został wymieniony kalkulator śladu węglowego. Bank, we współpracy z firmą Envirly, wdrożył to rozwiązanie, aby pomóc Klientom banku sprostać temu wyzwaniu i przygotować się do nowych wymogów raportowania (CSRD). W raporcie uwzględniono również działania banku na rzecz różnorodności, takie jak współpraca z fundacją AsperIT, kampanię świadomościową o neuroróżnorodności, „Inne spojrzenie na inne spojrzenie”,  warsztaty doświadczania neuroatypowości czy sieć pracowniczą – Neuronauci, wspierająca społeczność osób neuroatypowych.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość