Bank zmieniającego się świata

McCain Foods przy wsparciu Banku BNP Paribas uruchamia unikalny program rolnictwa regeneracyjnego w Polsce

McCain z dumą łączy siły z Bankiem BNP Paribas i uruchamia nowy, atrakcyjny program rolnictwa regeneracyjnego w Polsce, oparty na pakiecie wsparcia zrównoważonych przemian dla producentów ziemniaków. Projekt McCain skierowany jest do krajowych producentów ziemniaków i polega na wsparciu ich  w przechodzeniu na bardziej zrównoważone praktyki rolnicze, poprzez dostarczenie  szerokiego pakietu działań pomocowych w zakresie technicznym, handlowym i finansowym. Projekt jest realizowany we współpracy z Bankiem BNP Paribas, liderem w zakresie wspierania zielonej transformacji w Polsce.

Producenci ziemniaków stoją przed coraz większymi wyzwaniami, które obejmują zmiany klimatu, zmienność i nieprzewidywalność pogody, wzrost kosztów środków produkcji oraz niepewność regulacyjną. McCain współpracuje z rolnikami, aby zmienić sposób uprawy ziemniaków przy użyciu praktyk rolnictwa regeneracyjnego. System ramowy, który McCain rozwinął na całym świecie, to oparte na ekosystemie podejście do rolnictwa, którego celem jest poprawa odporności upraw, plonów i jakości. Cel ten jest realizowany poprzez poprawę stanu gleby, zwiększenie bioróżnorodności i zmniejszenie wpływu syntetycznych środków produkcji. Rolnicy, którzy uprawiają ziemniaki w Polsce będą mogli wziąć udział w nowym programie w ramach globalnego zobowiązania McCain do wdrażania regeneracyjnych praktyk rolniczych na 100% powierzchni upraw swoich ziemniaków na całym świecie do końca 2030 r.

­Wraz ze spadkiem plonów ziemniaków w całej Europie i zwiększeniem częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, rolnictwo regeneracyjne nie jest przejściowym trendem: to kwestia odporności całego naszego łańcucha dostaw. Obowiązkiem McCain jest stworzenie solidnego pakietu zmniejszającego ryzyko, a celem –zaangażowanie naszych partnerów w transformację i zabezpieczenie naszych długoterminowych dostaw, przy jednoczesnym obniżeniu emisji dwutlenku węgla i ochronie ekosystemów, różnorodności biologicznej i zdrowia gleby – mówi Leslie Camus, wiceprezes ds. rolnictwa w McCain Europe.

Projekt jest wspierany przez Bank BNP Paribas, lidera zielonej transformacji w Polsce, który udzielił zrównoważonego finansowania na koniec roku 2023 r. w wysokości  9,6 mld zł, czyli 10,9% całkowitego portfela kredytowego banku. Bank pomógł również wielu branżom otworzyć się na zieloną transformację i wziął udział w największej na polskim rynku transakcji w formule powiązanej z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SLL) – dla Grupy Polsat Plus o wartości ponad 10 mld zł.

Jesteśmy dumni z nawiązania współpracy z McCain, jednym z globalnych liderów w zakresie zrównoważonej transformacji łańcucha żywności. Współpraca z McCain będzie wielowymiarowa. Dzięki naszej globalnej obecności i doświadczeniu pokazaliśmy naszą siłę we współpracy z międzynarodowymi korporacjami. Unikalne rozwiązania pozwalają nam wspierać Klientów banków na całym świecie i dzielić się kompetencjami na każdym lokalnym rynku. Obecność Grupy BNP Paribas umożliwia Klientom osiąganie celów zrównoważonego rozwoju na całym świecie – mówi Szymon Bielawa, dyrektor ds. Klientów z USA i Kanady w Banku BNP Paribas.

Trzy filary nowo uruchomionego programu rolnictwa regeneracyjnego McCain obejmują następujące elementy:

  • Wsparcie techniczne

McCain, wraz z niezależnym ekspertem ds. rolnictwa, dr Jerzym Próchnickim, poprowadzi i przeszkoli pierwszą grupę rolników w obszarach takich jak żywotność gleby, materia organiczna, zarządzanie uprawami okrywowymi, dywersyfikacja upraw czy zwiększanie bioróżnorodności. Bank BNP Paribas wspólnie z firmą McCain będzie sponsorował szkolenia techniczne i wsparcie rolników przez 3 lata.

Jerzy Próchnicki wyjaśnia: Regeneracyjne praktyki agronomiczne są podstawą przywracania i dalszego zwiększania żyzności gleby oraz produkcji wysokiej jakości żywności w opłacalny sposób, szczególnie w przypadku wymagających upraw, takich jak ziemniaki. Co więcej, regeneracyjne praktyki agronomiczne umożliwią magazynowanie w glebie nadmiaru dwutlenku węgla z atmosfery i powstrzymanie katastrofy klimatycznej.

  • Wsparcie handlowe

McCain zaoferuje na zasadzie dobrowolności unikalną trzyletnią umowę rolnikom, którzy chcą zaangażować się w działania na rzecz rolnictwa regeneracyjnego. Firma przewiduje wspieranie i nagradzanie rolników za wysiłek na rzecz transformacji. Umowa będzie obejmowała m.in. premię pieniężną za każdą tonę dostarczonych ziemniaków pochodzących z pól uprawianych metodami rolnictwa regeneracyjnego.

  • Wsparcie finansowe

McCain będzie współpracował z Bankiem BNP Paribas, by wspierać hodowców w transformacji. Partnerstwo  zapewni szereg środków wsparcia finansowego dla plantatorów przystępujących do programu rolnictwa regeneracyjnego, m.in. kredyt o obniżonym oprocentowaniu, by pomóc w przejściu na metody rolnictwa regeneracyjnego. Umowa McCain z Bankiem BNP Paribas została zawarta na trzy lata.

Roman Majchrzycki, kierownik ds. rolnictwa McCain w Polsce podsumowuje: Po udanym wdrożeniu programów rolnictwa regeneracyjnego McCain we Francji i Niderlandach, jestem dumny, że teraz uruchamiamy nasz program w Polsce, aby wspierać zrównoważone dostawy i wzmocnić współpracę z naszymi rolnikami.

To partnerstwo jest kolejnym krokiem w nieustających wysiłkach Grupy BNP Paribas na rzecz rozszerzenia finansowania działań związanych z dekarbonizacją i transformacją wśród Klientów z branży spożywczej. Budowanie portfela kredytowego odpornego na ryzyko związane ze zmianami klimatu, wyższa rentowność dla naszych partnerów i niższe ryzyko dla banku, to tylko kilka z wielu korzyści, jakie takie projekty mogą przynieść obu stronom – mówi Elżbieta Bugalska, dyrektorka ds. Klientów Strategicznych Sektora Food & Agri w Banku BNP Paribas.

Program ten stanowi nowy kamień milowy w działaniach na rzecz rolnictwa regeneracyjnego. Początek tych działań zbiegł się w czasie z 25. rocznicą rozpoczęcia przez McCain produkcji w zakładzie w Strzelinie.

 

O McCain w Polsce

McCain to firma z 65-letnią tradycją. Naszą misją jest dostarczanie produktów o niezmiennie najwyższej jakości, znajomość i zrozumienie rynku, dostarczanie najnowszych rozwiązań technicznych i rolniczych, ciągłe wprowadzanie innowacyjnych produktów na rynek oraz zapewnianie obsługi klienta na najwyższym poziomie. Założona  w Kanadzie firma McCain jest największym na świecie producentem frytek, mrożonych produktów ziemniaczanych i przekąsek na bazie sera, warzyw i mięsa. Nasza firma działa w ponad 160 krajach i zatrudnia około 23 000 osób. Nasza sieć składa się z 51 zakładów produkcyjnych, z których 1 znajduje się w Polsce. McCain działa na polskim rynku od 1993 roku, a w 1999 roku została otwarta polska fabryka McCain w Strzelinie pod Wrocławiem. Jest to jedna z najnowocześniejszych inwestycji firmy w Europie.

O BNP Paribas Bank Polska S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A., notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2011 roku, jest członkiem grupy bankowej BNP Paribas, która prowadzi działalność w 63 krajach. W Polsce, jako bank uniwersalny o globalnym zasięgu, Bank BNP Paribas świadczy usługi dla klientów detalicznych i innych segmentów, w tym zarządzania majątkiem, mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz bankowości korporacyjnej. Opowiadając się za zielonymi inicjatywami, bank wspiera swoich klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, stara się ograniczać negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne i inspiruje klientów do podejmowania słusznych decyzji finansowych. Bank zapewnił finansowanie na instalację paneli fotowoltaicznych dla ponad 40 000 gospodarstw domowych. Konsekwentnie realizuje również strategię finansowania przedsiębiorstw w Polsce, wspierając jednocześnie strategiczne dla kraju inwestycje o pozytywnym wpływie społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość