Bank zmieniającego się świata

Jak zadbać o nasze rzeki? Ekspert podpowiada, a Bank BNP Paribas w odpowiedzi na potrzeby środowiska udostępnia specjalną ofertę łączącą pasję do wędkowania z ochroną wód

Skończyła się majówka, ale sezon wyjazdów nad wodę dopiero się rozpoczyna. Każda taka chwila stanowi okazję do zadbania o czystość wody w swojej okolicy. Bank BNP Paribas we współpracy z Piotrem Nieznańskim, doświadczonym ekspertem i działaczem na rzeczy ochrony wód, przygotował zbiór rad, co każda i każdy z nas może zrobić dla polskich rzek i jezior.
Bank ponadto udostępnił właśnie specjalną ofertę, łączącą pasję do wędkowania z ochroną wód – Konto z kartą dla Wpływowych.

Woda jest naszym wspólnym dobrem, dlatego też wiele rad eksperta Piotra Nieznańskiego opiera się na wspólnym działaniu i współpracy między ludźmi i instytucjami w celu zapewnienia jak najlepszego przepływu informacji. Podstawą jest edukacja, będąca także inspiracją dla tego poradnika.

Dlaczego ochrona wody jest ważna?

Wody i ich jakość mają bezpośrednie przełożenie na życie i zdrowie ludzi, zwierząt i roślin. Reagowanie na działania szkodzące środowisku, takie jak zanieczyszczenia powietrza, wody czy gleby, prowadzą do ograniczenia negatywnych skutków dla przyrody oraz zdrowia ludzi. Jak zauważa Piotr Nieznański, „szkodliwe działania wobec środowiska naturalnego mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia publicznego, takie jak zanieczyszczenia powietrza powodujące choroby układu oddechowego czy zatrucia związane z zanieczyszczeniem wody. Reagowanie na te zagrożenia jest więc kluczowe dla ochrony środowiska, naszego zdrowia i jakości naszego życia.”

Co można zrobić?

Co istotne, działania podejmowanie na rzecz ochrony jakości wód nie powinny być tylko reaktywne, tj. nie powinny być podejmowane wyłącznie w odpowiedzi na istniejące problemy. Każda osoba ma możliwość proaktywnego zaangażowania. Piotr Nieznański wymienia kilka sposobów dostępnych dla większości z nas:

  • Społeczny monitoring: możesz dołączyć do społecznego monitoringu jakości wody np. do akcji wplywowi.pl, aby szybciej wykrywać potencjalne zagrożenia dla środowiska i zdrowia publicznego. Poprzez zbieranie danych i informacji o zmianach w środowisku (np. o zaobserwowanym zanieczyszczeniu wody), obywatele mogą wywierać presję na decydentów i wspierać podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych (reagowanie na zagrożenia i zapobieganie zagrożeniom).
  • Podejmowanie działania w przypadku zaobserwowania szkód w środowisku (np. zanieczyszczenia wody) :  jeżeli jesteś świadkiem niszczenia środowiska nie bądź obojęty - możesz  zebrać jak najwięcej informacji na temat zanieczyszczenia, takich jak miejsce, czas, skala zanieczyszczenia, oraz ewentualne źródło. Te informacje mogą być przydatne dla władz do podjęcia skutecznych działań zaradczych i identyfikacji źródła Jeżeli nie wiesz jak i kogo powiadomić o takiej sytuacji możesz skorzytać  z udostępnionych przez organizacje społeczne poradników.
  • Wsparcie organizacji społecznych: możesz aktywnie wspierać organizacje społeczne działające na rzecz ochrony środowiska – ich działanie jest często kluczowe dla skutecznej promocji i realizacji działań na rzecz ochrony przyrody, a także angażować się poprzez udzielanie wsparcia finansowego, wolontariat i udział w kampaniach. Możesz wspierać finansowo lokalne organizacje działające na rzecz ochrony środowiska poprzez dobrowolne datki, udział w zbiórkach funduszy czy zakupy w sklepach wspierających ekologiczne inicjatywy.
  • Udział w akcjach społecznych: możesz brać udział w akcjach społecznych i działaniach terenowych mających na celu poprawę jakości środowiska i w ten sposób w swojej okolicy aktywnie przyczyniać się do eliminowania zanieczyszczeń i negatywnych wpływów na otaczające ich środowisko. Akcje te mogą obejmować zbiórki śmieci, sadzenie drzew (każdorazowo po konsultacji z przyrodnikami) czy akcje edukacyjne na temat ochrony przyrody.
  • Świadome wybory i ograniczanie konsumpcji: możeszna podejmować świadome decyzje konsumpcyjne, wybierając produkty o mniejszym wpływie na środowisko oraz ograniczając nadmierną konsumpcję, co zmniejsza negatywny wpływ na zasoby naturalne i redukuje ilość powstających odpadów.
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom: zwracaj uwagę na to, aby do kanalizacji i do kosza na śmieci nie trafiały leki i inne substancje groźne dla środowiska. Poprzez właściwe usuwanie odpadów farmaceutycznych i chemicznych oraz korzystanie z bezpiecznych metod ich utylizacji, można ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia wód i ekosystemów wodnych.

#WPŁYWOWI i Bank Dobrych Decyzji

Bank BNP Paribas aktywnie wspiera działania sugerowane przez eksperta na różne sposoby. 6 maja br. bank uruchomił sprzedaż premiową „Konto z kartą dla Wpływowych”: każda osoba, która przy założeniu Konta Otwartego na Ciebie z jedną z 3 kart debetowych Mastercard do wyboru oraz bankowością elektroniczna przystąpi do promocji otrzyma innowacyjny spławik Aguard. Spławik ten, po włożeniu do wody, zbiera informacje o jej zasoleniu, które łatwo będzie można sprawdzić w aplikacji Aguard na telefonie. W ten sposób szybko dowiemy się jaka jest jakość wody – nawet jeżeli nie planujemy łowić ryb!

Nazwa nowej oferty nawiązuje do akcji #WPŁYWOWI, która wystartowała w kwietniu w Międzynarodowy Dzień Ziemi. Zachęcamy w niej do stworzenia oddolnego systemu zbierania informacji o czystości wód za pomocą innowacyjnego spławika Aguard.

Bank w ramach swojej działalności pomaga Klientom w dokonywaniu świadomych wyborów w ramach Banku Dobrych Decyzji. Bank nie tylko wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną (łączna wartość bilansowa zrównoważonego finansowania udzielonego przez bank wyniosła na koniec 2023 r. 9,6 mld zł), ale systematycznie ogranicza wpływ własnej działalności operacyjnej na środowisko naturalne. Energia elektryczna kupowana bezpośrednio przez bank od 2021 r. pochodzi wyłącznie z odnawialnych źródeł. Instytucja monitoruje i raportuje swój ślad węglowy, podejmując znaczne wysiłki na rzecz jego minimalizacji, takie jak stopniowa elektryfikacja floty, rosnące wykorzystanie rozwiązania Autenti pozwalającyego  na w pełni elektroniczny obieg dokumentów czy akcje zalesiania.

Szczegóły sprzedaży promocyjnej  „Konto z kartą dla Wpływowych” oraz więcej o akcji #WPŁYWOWI można przeczytać na stronie banku i wplywowi.pl

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość