Bank zmieniającego się świata

Wiedza do potęgi: Fundacja BNP Paribas wspiera edukację dzieci i młodzieży z doświadczeniem uchodźczym i zachęca do zaangażowania się w pomoc

Doświadczenie uchodźstwa zawsze związane jest z ogromnymi wyzwaniami i trudnymi przeżyciami, a w przypadku dzieci często rzutuje na ich szanse edukacyjne. Młode osoby trafiające do polskich szkół głęboko przeżywają zmiany, których doświadczają, bywają zagubione i niepewne. Ich los od sześciu lat odmienia Fundacja BNP Paribas wraz z Fundacją Ocalenie, prowadząc program tutorsko-stypendialny „Wiedza do potęgi”. Jego celem jest pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, zwiększenie pewności siebie oraz wsparcie w adaptacji do nowych warunków życia. Fundacja BNP Paribas, oprócz współfinansowania programu, zachęca do wsparcia inicjatywy także Klientów Banku BNP Paribas, którym 20 czerwca, w Światowy Dzień Osób Uchodźczych, udostępnia narzędzie umożliwiające dokonanie przelewu charytatywnego w prosty sposób – za pomocą bankowości elektronicznej GOonline i GOmobile.

Młode osoby z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym, uczestnicy i uczestniczki programu „Wiedza do potęgi”, korzystają z pomocy w nauce, warsztatów, wspólnych wyjść edukacyjnych i kulturalnych oraz spotkań w ramach półkolonii. Rozumiejąc wpływ sytuacji całej rodziny na szanse edukacyjne dziecka, program angażuje również rodziców i opiekunów, m.in. poprzez regularne spotkania, wsparcie w kontaktach ze szkołą, a w przypadku rodzin w trudnej sytuacji materialnej – możliwość ubiegania się o stypendium.

Od pomocy w nauce po stypendia i wsparcie mentoringowe – fundacje wspierają młodzież uchodźczą w integracji i realizacji potencjału

Od czasu uruchomienia programu wsparcie otrzymało 192 dzieci. Dzięki współfinansowaniu przez Fundację BNP Paribas, Fundacja Ocalenie mogła się skupić na stabilnym rozwijaniu inicjatywy. W tym roku szkolnym wsparciem objęto 100 dzieci – m.in. z Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, Kazachstanu, Afganistanu, Iraku, Iranu, Turcji, Uzbekistanu, Syrii, Gruzji, Kirgistanu, Jemenu i Wenezueli.

Uczestnicy i uczestniczki programu korzystają z pomocy wolontariuszy (tutorów i tutorek), otrzymują bieżące wsparcie w nauce i załatwianiu spraw związanych ze szkołą oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – korepetycje z przedmiotów ścisłych. Młodzież kończąca szkołę podstawową i maturzyści mogą korzystać z dodatkowych zajęć grupowych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Uczestniczki i uczestnicy są również zapraszani na grupowe spotkania oraz wydarzenia rekreacyjne oraz kulturalne. Ważną formą wsparcia jest możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej.

Program obejmuje również pomoc stypendialną. W ciągu sześciu lat przyznano łącznie 114 stypendiów naukowych i pomocowych. W tym roku szkolnym grono stypendystów liczy 36 osób. Dzięki tej pomocy uczestnicy programu mają możliwość ukończenia rozpoczętego etapu kształcenia lub osiągnięcia lepszych wyników – bez obaw o koszty związane z wydatkami szkolnymi.

Pomóż i zrób przelew

Od ubiegłego roku Bank zachęca i ułatwia przekazywanie środków na wsparcie programu „Wiedza do potęgi” również swoim Klientom poprzez przelew charytatywny – proste narzędzie dostępne z poziomu kanałów bankowości elektronicznej GOonline i GOmobile. Wystarczy, że w oknie polecenia przelewu Klient wybierze rodzaj „Wsparcie edukacji dzieci uchodźczych” a wszystkie pola, oprócz kwoty, zostaną automatycznie uzupełnione. W roku ubiegłym w ten sposób zebrano blisko 80 tys. zł, które Fundacja Ocalenie przeznaczyła na stypendia naukowe dla uczennic i uczniów uczestniczących w programie.

- Dzieciom i młodzieży z rodzin uchodźczych bardzo trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości – nowym kraju i kulturze, ale również w innych realiach szkolnych. Brak wsparcia edukacyjnego, nauki języka polskiego czy integracji z rówieśnikami ogranicza im szansę na odzyskanie stabilizacji. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ułatwić im start w nowych warunkach życiowych. Dążenie do pozytywnych zmian społecznych jest ważną i integralną częścią działalności naszej organizacji. Stąd pomysł na zachęcenie do zaangażowania we wsparcie inicjatywy również Klientek i Klientów Banku BNP Paribas. Zachęcamy do wspierania młodych osób uchodźczych i liczymy, że w tym roku wsparcie darczyńców przekroczy zeszłoroczny wynik - mówi Joanna Gajda-Wróblewska, Prezeska Zarządu Fundacji BNP Paribas.

- Wiele efektów programu "Wiedza do potęgi" ma charakter bardzo wymierny: poprawa stopni, zdany egzamin maturalny, dostanie się do wybranego liceum, pierwsze zatrudnienie. W codziennej pracy z dziećmi mamy okazję obserwować też inne, równie ważne zmiany, których nie da się tak łatwo zmierzyć. Należą do nich m.in. poprawa pewności siebie, odzyskanie motywacji, odkrycie nowej pasji czy choćby jasne określenie swoich celów. Każdy z tych sukcesów to dowód, że program działa i realnie wspiera młode osoby z doświadczeniem uchodźczym w pokonywaniu systemowych trudności i sięganiu po swoje marzenia mówi Marianna Wartecka, członkini zarządu Fundacji Ocalenie.

Fundacja BNP Paribas i Fundacja Ocalenie od 2016 r. wspólnie niosą pomoc osobom z doświadczeniem migracyjnym, w tym uchodźczym. Początkiem współpracy był projekt „Global Challenges Local Solutions”, którego celem było bezpośrednie wsparcie osób uchodźczych w adaptacji do nowej rzeczywistości w Polsce. W 2017 r. fundacje kontynuowały współpracę, koncentrując się na kwestiach związanych z integracją oraz problemami mieszkaniowymi. Od 2018 r. wspólnie prowadzą program tutorsko-stypendialny "Wiedza do potęgi", współfinansowany kwotą 50 tys. euro rocznie w ramach europejskiej inicjatywy Grupy BNP Paribas na rzecz integracji młodych osób z doświadczeniem uchodźczym. Poza pomocą finansową, Fundacja BNP Paribas dba o komunikację programu, zarówno wewnątrz organizacji, angażując w wolontariat osoby pracujące w banku, jak i poprzez media społecznościowe, zwiększając świadomość społeczną i zachęcając do wspierania inicjatywy. Wspiera również Fundację Ocalenie w nawiązaniu relacji z innymi organizacjami społecznymi i zapewnia wsparcie pozafinansowe, np. udostępniając przestrzeń na lekcje dla dzieci. W 2024 r., za wsparcie programu „Wiedza do potęgi”, Fundacja BNP Paribas otrzymała nagrodę Karty Różnorodności oraz tytuł „Dobroczyńca Roku” w kategorii „Otwartość na różnorodność”.

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość