Bank zmieniającego się świata

Bank BNP Paribas najlepszym bankiem i drugą najlepszą firmą w Polsce w „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”.

Bank BNP Paribas jest najwyżej klasyfikowanym bankiem w XVIII edycji „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” (wcześniej Ranking Odpowiedzialnych Firm). Wynik 98 na 100 możliwych do zdobycia punktów pozwolił zająć II miejsce zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy, ustępując jedynie ubezpieczeniowej Grupie Ergo Hestia o zaledwie jeden punkt.

Na dobry całościowy rezultat złożyły się wyniki cząstkowe w obszarach opisanych kolejnymi literami skrótu ESG. W kategoriach środowiskowej (E) i społecznej (S) Bank BNP Paribas zanotował drugi wynik, był liderem w obszarze zarządzania (G).

Wysokie miejsce w tak prestiżowym rankingu to dla nas bardzo ważne wyróżnienie. Rosnąca konkurencja jednak nas nie martwi – to bardzo budujące, że działania kolejnych firm przynoszą pozytywne efekty. Obecnie mamy już wypracowanych wiele narzędzi, pozwalających wspierać transformację naszych Klientów. Nie zamierzamy zwalniać tempa i stale pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które przyczynią się do przyspieszenia zrównoważonej transformacji całej gospodarki – mówi Jarek Rot, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas.

Fundamentalne znaczenie obszaru ESG dla Banku BNP Paribas ma swoje potwierdzenie w strategii GObeyond na lata 2022-2025. Jednym z jej filarów jest POSITIVE, który wyznacza cele organizacji w zakresie pozytywnego wpływu na otoczenie, osiągane zarówno dzięki zmianom w ofercie produktów i usług, jak i działaniom prospołecznym i prośrodowiskowym.

Oprócz działań własnych, Bank BNP Paribas konsekwentnie wspiera zrównoważoną transformację swoich Klientów. Wartość zrównoważonego finansowania na koniec I kw. 2024 r. wyniosła 9,4 mld zł. Istotnym komponentem strategii GObeyond są też działania włączające, w tym na rzecz kobiet, osób z niepełnosprawnością czy osób starszych. W maju bank po raz czwarty z rzędu znalazł się na liście Diversity IN Check, wyróżniającej pracodawców najbardziej zaawansowanych pod kątem zarządzania różnorodnością i inkluzją w Polsce. Od 1 stycznia 2024 r. udział kobiet w Zarządzie wynosi 37,5%, a w Radzie Nadzorczej 42%, co spełnia z wyprzedzeniem założenia przyjęte w strategii.

Bank BNP Paribas dba również o dostępność swoich placówek. Już 134 z nich, w tym siedziba banku, posiadają certyfikat „Obiekt bez barier”, co oznacza, że spełnia szereg kryteriów dotyczących dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i informacyjnej. Od 2021 r. bank nieprzerwanie utrzymuje certyfikację OK SENIOR. Znak Jakości OK SENIOR® to gwarancja, że wyróżnione nim produkty i usługi są wiarygodne, posiadają sprawdzoną jakość, a przede wszystkim charakteryzują się przystępnością dla konsumentów w starszym wieku.

„Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” powstał w oparciu o ankiety, uzupełnione przez biorące w nim udział firmy. Przed uczestnikami postawiono 70 pytań z obszaru odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania a zagadnienia zostały dobrane tak, aby odpowiadały podziałowi uwzględnionemu w Europejskich Standardach Sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Standardy już teraz obowiązują wybrane spółki na polskim rynku, a w niedługim czasie staną się obligatoryjne dla ponad 3000 przedsiębiorstw. Przesłane odpowiedzi były weryfikowane zgodnie z metodologią przygotowaną przez autorów ankiety – Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego, analityka i redaktora.

 

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość