Bank zmieniającego się świata

Przemek Gdański, Prezes Zarządu Banku BNP Paribas odznaczony „za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”

Prezes Banku BNP Paribas Przemek Gdański został odznaczony przez Ministra Rozwoju i Technologii Krzysztofa Paszyka odznaką honorową „za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”. W uzasadnieniu podkreślono zarówno wkład wniesiony przez Prezesa do sektora bankowego, jak i jego działania na rzecz inkluzywności i różnorodności.

Wczoraj wieczorem, 3 lipca, miała miejsce uroczystość wręczenia odznaki Prezesowi Banku BNP Paribas Przemkowi Gdańskiemu przez Ministra Rozwoju i Technologii Krzysztofa Paszyka. Odznaka została nadana Prezesowi Gdańskiemu na wniosek Tadeusza Białka, Prezesa Związku Banków Polskich. Odznaczenie przyznano w uznaniu dokonań zawodowych Przemka Gdańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przewodniczenia zarządowi Banku BNP Paribas.

Wniosek ZBP podkreśla szeroką perspektywę Przemka Gdańskiego na funkcjonowanie całego sektora bankowego i jego rolę we wspieraniu ogólnego rozwoju gospodarczego państwa. Wśród godnych wyróżnienia aktywności nagrodzonego wymieniono m.in. działania na rzecz obrony polskiej gospodarki przed próbami jej destabilizacji, nazywając go „silnym i docenianym głosem sektora”. Za przykład podano zaangażowanie Prezesa Gdańskiego w aktywną obronę wskaźnika WIBOR, kluczowego dla stabilności gospodarczej polskiego państwa.

W nominacji dla Przemka Gdańskiego zwrócono też uwagę na synergię działań banku z wartościami i przekonaniami prezesa. Ukazano rolę Banku BNP Paribas we wspieraniu polskich przedsiębiorstw w zielonej transformacji, a także jako instytucji finansującej zrównoważony rozwój polskiej gospodarki poprzez liczne transakcje. Uzasadnienie wyróżnienia podkreśla także rolę Prezesa Gdańskiego we wcielaniu wartości DEI w Banku BNP Paribas i inspirowanie przez niego innych firm do podobnych przemian. Zgodnie ze słowami wniosku, Przemek Gdański „konsekwentnie patronuje inicjatywom na rzecz propagowania różnorodności, równości płci oraz włączania.”

Odznaka honorowa „za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” jest wyróżnieniem nadawanym w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej poprzez osiągnięcia w pracy zawodowej, działalności badawczo-rozwojowej, organizatorskiej lub promocyjnej, stanowiących konkretny wkład w rozwój danej dziedziny gospodarki, w tym w uzyskaniu korzystnych efektów ekonomicznych we wdrażaniu nowych innowacyjnych technologii lub metod zarządzania decydujących o wzroście gospodarczym. Przyznawana jest od 2014 r.

 

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość