Bank zmieniającego się świata

O Grupie BNP Paribas

BNP Paribas jest wiodącym bankiem w Unii Europejskiej oraz ważnym uczestnikiem międzynarodowego rynku bankowego. Grupa jest obecna w 63 krajach i zatrudnia ponad 182 tys. pracowników, z czego ponad 146 tys. w Europie. Prowadzi działalność w trzech kluczowych obszarach: Bankowość dla Przedsiębiorstw, Klientów Indywidualnych i Usługi (Commercial, Personal Banking & Services) obejmujące usługi bankowości dla przedsiębiorstw, dla Klientów indywidualnych, a także kilka podmiotów specjalistycznych, w tym BNP Paribas Personal Finance oraz Arval; Projekty Innowacyjne (IPS) obejmujące produkty oszczędnościowe, inwestycyjne i ochronne; oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (CIB) skupiająca się na Klientach korporacyjnych i instytucjonalnych.

W oparciu o swój silny, zdywersyfikowany i zintegrowany model, Grupa wspiera wszystkich Klientów (indywidualnych, samorządy, przedsiębiorców, MŚP, korporacje oraz instytucje) w realizacji projektów, oferując im bogaty wachlarz produktów finansowych, inwestycyjnych i oszczędnościowych oraz ochrony ubezpieczeniowej. W Europie BNP Paribas działa na czterech rynkach macierzystych: Belgia, Francja, Włochy i Luksemburg.

Grupa BNP Paribas wdraża swój model zintegrowanej bankowości dla przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych w kilku krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej i poprzez rozbudowaną sieć placówek w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Jako ważny uczestnik międzynarodowego rynku bankowego, Grupa dysponuje czołowymi platformami i liniami biznesowymi w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w rejonie Azji i Pacyfiku.

BNP Paribas wdrożył program Społecznej Odpowiedzialności Biznesu we wszystkich swoich działaniach, przyczyniając się w ten sposób do budowy zrównoważonej przyszłości, a jednocześnie zapewniając Grupie niezbędne wyniki i stabilność.

STRATEGIA

Podstawowym zadaniem BNP Paribas jest świadczenie usług Klientom poprzez nawiązywanie z nimi długotrwałych relacji oraz wspieranie ich w realizacji planów prywatnych i zawodowych. BNP Paribas to także „Bank zmieniającego się świata”. Jest zaangażowany w udzielanie wsparcia swoim Klientom w momencie, gdy muszą stawić czoła zmianom.

W strategii Grupy BNP Paribas, Polska to rynek o dużych możliwościach wzrostu, ze względu na swoją wielkość i potencjał. Polska stanowi ważną platformę przyszłego wzrostu Grupy BNP Paribas.

We wszystkich regionach, w których Grupa BNP Paribas prowadzi swoją działalność, angażuje się w życie lokalnych społeczności. Przede wszystkim bank pozostaje wierny swoim zobowiązaniom gospodarczym, udzielając finansowania na realizację planów Klientów. Ponadto BNP Paribas jest świadomy swojej roli w trzech ważnych obszarach: odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności obywatelskiej oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.

DOŚWIADCZENIE W SEKTORZE ROLNICZYM

BNP Paribas oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb sektora rolniczego. Wspiera zrównoważone rolnictwo, zgodnie z obowiązującą w Grupie polityką odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. 

Grupa prowadzi działalność w obszarze rolnictwa m.in. w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Francji i Turcji.

W USA, poprzez Bank of the West i linię bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej zajmuje trzecią pozycję na rynku w obszarze finansowania rolnictwa. Natomiast turecki TEB jest jednym z wiodących banków z prywatnym kapitałem pod względem liczby udzielanych kredytów rolnych.

KORZENIE

Grupa BNP Paribas powstała w wyniku połączenia banków, które już od XIX w. biorą udział w tworzeniu gospodarczej historii Europy. Korzenie Banku BNP (Banque Nationale de Paris) sięgają 1848 r. Wówczas utworzono kasy oszczędnościowe, BNCI (Banque Nationale du Commerce et de l’Industrie) i CNEP (Comptoir National d’Escompte de Paris), które połączono w 1966 r. tworząc BNP. BNP był bankiem detalicznym o międzynarodowym zasięgu, który wspierał ubankowienie społeczeństwa otwierając wiele lokalnych oddziałów.

W 1872 r. powstał Paribas, pierwszy francuski bank inwestycyjny. Finansował wiele inwestycji w sektorze przemysłowym, w szczególności w branży naftowej. W 2000 r. następuje fuzja dwóch banków BNP i Paribas, dzięki czemu powstaje BNP Paribas. Od tego momentu bank rozpoczął budowę silnej grupy bankowej o międzynarodowym zasięgu. Kolejne fuzje zmieniają międzynarodową strukturę Grupy. Grupa BNP Paribas nabywa m.in. udziały w amerykańskim BancWest, tureckim TEB, włoskim BNL i w końcu belgijskim Fortis i banku BGL z Luksemburga.

Historia BNP Paribas pokazuje, że integracja odmiennych tradycji i kultur jest silnym atutem Grupy, pozwalającym na poszerzanie horyzontów organizacji, rozwój i spełnianie potrzeb klientów.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem korporacyjnym o Grupie BNP Paribas (w wersji angielskiej), który zamieszczony jest na stronie w http://www.bnpparibas.com/en/.