Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

O Grupie BNP Paribas

BNP Paribas jest wiodącym bankiem w Europie z międzynarodowym zasięgiem. Grupa jest obecna w 71 krajach i zatrudnia ponad 198 tys. pracowników, z czego ponad 151 tys. w Europie. Prowadzi działalność w trzech kluczowych obszarach: Rynki Macierzyste (Domestic Markets) i Międzynarodowe Usługi Finansowe (International Financial Services), które są świadczone przez Bankowość Detaliczną i Usługi (Retail Banking & Services) oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (Corporate & Institutional Banking).

Grupa wspiera swoich klientów (indywidualnych, samorządy, przedsiębiorców, MŚP, korporacje oraz instytucje) w realizacji projektów oferując im bogaty wachlarz produktów finansowych, inwestycyjnych i oszczędnościowych oraz ochrony ubezpieczeniowej. W Europie Grupa działa na czterech rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance).

Grupa BNP Paribas rozwija swój model zintegrowanej bankowości detalicznej w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej i poprzez rozbudowaną sieć placówek w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W obszarze Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (Corporate & Institutional Banking) oraz Międzynarodowych Usług Finansowych (International Financial Services) BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w rejonie Azji i Pacyfiku. 

STRATEGIA

Podstawowym zadaniem BNP Paribas jest świadczenie usług klientom poprzez nawiązywanie z nimi długotrwałych relacji oraz wspieranie ich w realizacji planów prywatnych i zawodowych. BNP Paribas to także „Bank zmieniającego się świata”. Jest zaangażowany w udzielanie wsparcia swoim klientom w momencie, gdy muszą stawić czoła zmianom.

W strategii grupy BNP Paribas, Polska to rynek o dużych możliwościach wzrostu, ze względu na swoją wielkość i potencjał. Polska stanowi ważną platformę przyszłego wzrostu Grupy BNP Paribas.

We wszystkich regionach, w których Grupa BNP Paribas prowadzi swoją działalność, angażuje się w życie lokalnych społeczności. Przede wszystkim Bank pozostaje wierny swoim zobowiązaniom gospodarczym, udzielając finansowania na realizację planów klientów. Ponadto BNP Paribas jest świadomy swojej roli w trzech ważnych obszarach: odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności obywatelskiej oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.

DOŚWIADCZENIE W SEKTORZE ROLNICZYM

BNP Paribas oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb sektora rolniczego. Wspiera zrównoważone rolnictwo, zgodnie z obowiązującą w Grupie polityką odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. 

Grupa prowadzi działalność w obszarze rolnictwa m.in. w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Francji i Turcji.

W USA, poprzez Bank of the West i linię bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej zajmuje trzecią pozycję na rynku w obszarze finansowania rolnictwa. Natomiast turecki TEB jest jednym z wiodących banków z prywatnym kapitałem pod względem liczby udzielanych kredytów rolnych.

KORZENIE

Grupa BNP Paribas powstała w wyniku połączenia banków, które już od XIX w. biorą udział w tworzeniu gospodarczej historii Europy. Korzenie Banku BNP (Banque Nationale de Paris) sięgają 1848 r. Wówczas utworzono kasy oszczędnościowe, BNCI (Banque Nationale du Commerce et de l’Industrie) i CNEP (Comptoir National d’Escompte de Paris), które połączono w 1966 r. tworząc BNP. BNP był bankiem detalicznym o międzynarodowym zasięgu, który wspierał ubankowienie społeczeństwa otwierając wiele lokalnych oddziałów.

W 1872 r. powstał Paribas, pierwszy francuski bank inwestycyjny. Finansował wiele inwestycji w sektorze przemysłowym, w szczególności w branży naftowej. W 2000 r. następuje fuzja dwóch banków BNP i Paribas, dzięki czemu powstaje BNP Paribas. Od tego momentu bank rozpoczął budowę silnej grupy bankowej o międzynarodowym zasięgu. Kolejne fuzje zmieniają międzynarodową strukturę Grupy. Grupa BNP Paribas nabywa m.in. udziały w amerykańskim BancWest, tureckim TEB, włoskim BNL i w końcu belgijskim Fortis i banku BGL z Luksemburga.

Historia BNP Paribas pokazuje, że integracja odmiennych tradycji i kultur jest silnym atutem Grupy, pozwalającym na poszerzanie horyzontów organizacji, rozwój i spełnianie potrzeb klientów.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem korporacyjnym o Grupie BNP Paribas (w wersji angielskij), który zamieszczony jest na stronie w http://www.bnpparibas.com/en/.

ganqcr1brtu-william-iven.jpg

Rozmiar: 2.9 MB Typ: STATIC_CONTENT_ATTACHMENT Pobierz plik