Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku:

Nazwa

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

BNP Paribas łącznie:

74 409 864

88,33 %

BNP Paribas bezpośrednio

50 524 889

59,98 %

BNP Paribas Fortis SA/NV bezpośrednio

23 884 975

28,35 %

Rabobank International Holding B.V.

 5 613 875

 6,66 %

 Pozostali

 4 214 579

 5,01 %

 Razem

 84 238 318

 100 %

 

hi9gswwkcjk-vadim-sherbakov.jpg

Rozmiar: 384.7 kB Typ: STATIC_CONTENT_ATTACHMENT Pobierz plik