Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Wojciech Kembłowski

Wojciech Kembłowski

Wiceprezes Zarządu Banku

Nadzoruje Obszar Ryzyka, w tym sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku. Nadzoruje Pion Ryzyka Klientów MSP i Agro, Pion Zarządzania Ryzykiem Systemowym, Pion Restrukturyzacji i Windykacji Przedsiębiorstw, Pion Ryzyka Finansowego i Kontrahenta, Pion Ryzyka Operacyjnego, Kontroli Kredytowej i Przeciwdziałania Nadużyciom, Pion Ryzyka Klientów CIB i Korporacyjnych, Pion Ryzyka Klientów Indywidualnych i Mikroprzedsiębiorstw.

Absolwent ekonomii na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył szkolenia z zakresu zarządzania organizowane m.in. przez Harvard Business School oraz szkolenia dla kadry kierowniczej przygotowane przez Raiffeisen Bank International AG.

Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1993-1997) związany był z CSBI w grupie Sygnity, gdzie pełnił funkcję kierownika Analiz w Departamencie Finansowym. Następnie pracował w Raiffeisen Bank Polska, początkowo jako analityk finansowy i opiekun klienta (w latach 1997-2000), a następnie menedżer ds. Zarządzania Ryzykiem (w latach 2000-2003). W latach 2003-2008 dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego Raiffeisen Bank Polska, odpowiedzialny za obszar przedsiębiorstw – korporacje i średnie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe. W latach 2008-2011 pełnił funkcję najpierw dyrektora, a następnie dyrektora zarządzającego Obszarem Ryzyka Kredytowego w Raiffeisen Bank Polska. Z BNP Paribas Bankiem Polska związany był od maja 2011 r. Pełnił funkcję członka Zarządu i dyrektora zarządzającego Obszarem Ryzyka (Chief Risk Officer). Od maja 2015 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiedzialnego z Obszar Ryzyka.

Ponadto, Pan Wojciech Kembłowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

Pan Wojciech Kembłowski spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).