Bank zmieniającego się świata

Mariusz Warych

Członek niezależny Rady Nadzorczej

Absolwent ekonomii na Wydziale Ekonomii i Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1996 r.). Uzyskał dyplom w dziedzinie Finansów i Rachunkowości na Hogeschool van Utrecht w Holandii (1995 r.). Uczestniczył w programie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) (1997-1998). Uzyskał również dyplom CIA (Certified Internal Auditor) (2007). Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Orbicom Mariusz Warych”. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej piastował następujące stanowiska: dyrektor ds. zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw w Deloitte Advisory (2011–2012), członek rady nadzorczej i komitetu audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. (2011–2012), dyrektor audytu wewnętrznego na Europę Centralną i Wschodnią i Rosję w AVIVA (2008–2011), koordynator regionalny na Europę Centralną w KBC GROUP N.V. (2004–2008), dyrektor finansowy w Citileasing sp. z o.o. oraz Handlowy-Leasing S.A. (2003–2004), audytor zewnętrzny w Ernst & Young (Nowy Jork, Londyn, Toronto, Vancouver, Warszawa) (1996–2002). Od 2009 r. przewodniczy Klubowi Szefów Audytu w Polsce. Ponadto był doradcą ds. finansowych w Canadian-Polish Congress (British Columbia Branch) w Vancouver, Kanada, gdzie również prowadził audycje w Polskim Radiu NOFA w Vancouver, Kanada. Specjalizuje się w zakresie: zarządzania, nadzoru oraz oceny efektywności prowadzonej działalności biznesowej, identyfikacji i rozwiązywania słabości finansowych i operacyjnych, zarządzania ryzykami związanymi z realizacją celów biznesowych, audytu wewnętrznego, szkoleń biznesowych oraz niezależnego członkostwa w radach nadzorczych oraz komitetach audytu. Od czerwca 2013 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.

Pan Mariusz Warych spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).