Bank zmieniającego się świata

François Benaroya

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył Politechnikę (École Polytechnique) oraz École Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique w Paryżu. Uzyskał również tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie w Tilburgu w Holandii. Jest także absolwentem Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. jako zastępca dyrektora Departamentu Rynków Wschodzących we Francuskim Ministerstwie Finansów. Następnie od 1997 r. do 1999 r. był doradcą ekonomicznym ds. Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw w Ambasadzie Francji w Moskwie. W latach 1999-2001 pracował jako dyrektor Departamentu Analiz Handlu Międzynarodowego w francuskim Ministerstwie Gospodarki, Finansów i Przemysłu, a potem jako zastępca dyrektora Gabinetu Ministra ds. Europejskich. Z Grupą BNP Paribas związany jest od roku 2004, kiedy objął stanowisko zastępcy dyrektora ds. Rozwoju Bankowości Korporacyjnej. W latach 2007- 2011 pracował dla ukraińskiego banku w Grupie BNP Paribas – UkrSibbank jako zastępca dyrektora Pionu Bankowości Detalicznej (Retail Banking), a następnie dyrektor Pionu Bankowości Detalicznej i wiceprezes Zarządu Banku. Potem zajmował stanowisko dyrektora ds. Bankowości Detalicznej linii biznesowej International Retail Banking Grupy BNP Paribas. W 2014 r. objął funkcję dyrektora zarządzającego ds. Integracji  BNP Paribas Banku Polska oraz Banku BGŻ. Następnie od kwietnia 2015 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. odpowiedzialnego za Obszar Integracji a od września 2015 r. za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej.  Ponadto, pełnił  funkcję członka Rady Nadzorczej TFI BGŻ BNP Paribas.

Powyższe funkcje pełnił do dnia 30 września 2017 r., kiedy to złożył rezygnacje, w związku z objęciem funkcji w kierownictwie IRB (obecnie: Europe Méditerranée w Grupie BNP Paribas), gdzie jest odpowiedzialny za obszar Europy Centralnej i Wschodniej oraz Turcji.

Ponadto, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ukrsibbank oraz członka Rady Nadzorczej TEB AS.

Pan Francois Benaroya spełnia wymogi wynikające z art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).