Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

André Boulanger

André Boulanger

Wiceprezes Zarządu Banku

Nadzoruje Obszar Bankowości CIB, w tym Pion Rynków Finansowych, Departament Klientów Strategicznych CIB, Departament Wsparcia i Rozwoju Biznesu CIB oraz Departament Usług Powierniczych. 

Nadzoruje Obszar Bankowości MSP i Korporacyjnej, w tym Pion Sieci Sprzedaży Bankowości Korporacyjnej i Bankowości Agro, Pion Przedsiębiorstw Międzynarodowych, Sektora Publicznego i Instytucji, Departament Decyzji Kredytowych Bankowości Korporacyjnej, Pion Rozwoju Biznesu i Organizacji, Pion Finansowania Specjalistycznego, Pion Cash Management, Pion Zarządzania Siecią Sprzedaży MSP, Pion Rozwoju Produktów, Strategii i Decyzji Kredytowych MSP, Departament Leasingu, Departament Finansowania Handlu, Departament Zarządzania Faktoringiem, Departament Doradztwa Transakcyjnego, Biuro Dużych Korporacji.

Ukończył z wyróżnieniem (magna cum laude) Université Libre de Bruxelles. Po uzyskaniu dyplomu w 1986 roku, dołączył do Crédit Communal de Belgique (obecnie Belfius Bank), gdzie pracował do 1989 r. Następnie został Dyrektorem Oddziału Banque Paribas Belgium w Brukseli, a później Zastępcą Dyrektora Departamentu ds. Ryzyka w Banque Paribas Belgium. W latach 1994 - 1998 Wiceprezes Banque Paribas France, odpowiedzialny za bankowość komercyjną w podmiotach zależnych na terenie Europy. W latach 1998 – 2000 Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Korporacyjnej w Banque Paribas Belgium. Po fuzji BNP i Paribas w 2000 r. Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Od 2002 r. kontynuował swoją karierę w BNP Paribas we Francji jako Dyrektor Zarządzający obszarem Transakcji Finansowania Przejęć oraz Kredytów Strukturyzowanych w regionie Europy Kontynentalnej. W 2005 r. został Dyrektorem Zarządzającym Obszarem Bankowości Korporacyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej w BNP Paribas we Francji, a w 2007 r. powołano go na stanowisko Dyrektora Generalnego Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej. W latach 2010 – 2014 zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu w BNP Paribas w Holandii. W 2014 r. został Dyrektorem Zarządzającym Obszarem Operacji w Bankowości Korporacyjnej w regionie Europy, a w 2015 r. Dyrektorem Zarządzającym Obszarem Operacji w Regionie EMEA. Od 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu BNP Paribas JSC oraz Dyrektora Generalnego dla obszaru Federacji Rosyjskiej. Od listopada 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiedzialnego za Obszar Bankowości CIB.

Pan André Boulanger spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).