Bank zmieniającego się świata

Magdalena Dziewguć

Członkini niezależna Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Absolwentka University of Minnesota/ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym i Harvard Business School.

Karierę zawodową rozpoczęła w latach 1997-1999 w obszarze sprzedaży w Scala Polska, globalnego lidera oprogramowania ERP. Od stycznia do grudnia 2000 r. była menadżerem  ds.  rozwoju nowego biznesu w TNS OBOP. W latach 2001-2007 pracowała w Orange Polska jako kierownik ds. rozwoju biznesu, następnie jako dyrektor Biura Rynku Korporacyjnego Orange B2B. W latach 2007-2012 pracowała w Plus GSM, pełniąc obowiązki dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, dyrektora Departamentu Sprzedaży Biznesowej, dyrektora Departamentu Kluczowych Klientów, a następnie dyrektora zarządzającego B2B, gdzie odpowiadała za zarządzanie całością procesów sprzedaży B2B oraz procesów wsparcia sprzedaży. Od września 2011 r. do sierpnia 2012 r. była doradcą inwestycyjnym w  MCI Management (VC i Private Equity). W latach 2012 – 2014 działalność zawodową związała z Exatel, gdzie  była dyrektorem ds. marketingu oraz wiceprezesem Zarządu, odpowiedzialnym za sprzedaż, marketing, PR, rozwój Produktów i HR. Od września 2014 r. do chwili obecnej pracuje w Google i pełni funkcję dyrektora w obszarze rozwoju biznesu  Google Cloud w regionie Europy Środkowo-Wschodniej  (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

Ponadto Pani Magdalena Dziewguć, w swojej dotychczasowej karierze zawodowej piastowała stanowiska członka Rady Powierniczej SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (w latach 2016–2019), członka Rady Nadzorczej Fundacji Humanites (w latach 2014-2018), członka Rady Nadzorczej PGE Dystrybucja SA (2012-2014), Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LiderShe (w latach 2012-2018) i Przewodniczącej Rady Nadzorczej NOM (Niezależny Operator Międzystrefowy) (w latach 2012 – 2014).

Jest założycielką Digital University (fundacja edukacyjna) oraz start up’u Daisy.life.

Pani Magdalena Dziewguć spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).