Bank zmieniającego się świata

Małgorzata Chruściak

Członkini Rady Nadzorczej

Pani Małgorzata Chruściak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych coachingu i mentoringu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji oraz praktykującym coachem i mentorem biznesu. Od 2003 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Jest prawnikiem z ponad 20-letnim doświadczeniem we wspieraniu biznesu, zdobytym w pracy w największych międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie (White & Case, CMS Cameron McKenna oraz EY Law), w tym na pozycji partnera i szefa praktyki bankowej.

Od wielu lat jest uznawana za czołowego eksperta, rekomendowana w najbardziej prestiżowych rankingach prawniczych (Chambers Europe, IFRL i Legal 500). Współpracuje z Europejskim Kongresem Finansowym (EFC), w szczególności w związku z przygotowaniem stanowiska EFC dot. Emisji pożyczki walutowej.

W 2017 r. dołączyła do zespołu EY Law, wspierając rozwój praktyki bankowej i finansowej w EY Law Polska. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu bankowości i finansów oraz procesów restrukturyzacji.

Ponadto jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, Członkiem Europejskiej Rady Mentoringowej i Coachingowej oraz Członkiem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji. Jest także trenerem i mentorem uznanym przez Europejską Radę Coachingu i Mentoringu. W 2020 r. założyła własną firmę „Mentoring dla prawników” łącząc praktykę prawniczą i coaching / mentoring.

Pani Małgorzata Chruściak spełnia wymogi określone w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami).

W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pani Małgorzata Chruściak nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku.

Ponadto Pani Małgorzata Chruściak nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.