Bank zmieniającego się świata

Khatleen Pauwels

Członkini Rady Nadzorczej

Pani Khatleen Pauwels uzyskała tytuł inżyniera komercyjnego w Wyższej Szkole Handlowej EHSAL w Brukseli w 2000 r.

W tym samym roku rozpoczęła pracę w Siemens IT Services, gdzie powierzono jej zadanie stworzenia portfolio e-commerce, a następnie, po przejściu do Siemens Business Services, zajmowała stanowiska kolejno Kierownika Projektu, Kierownika ds. Portfela Sprzedaży i Dyrektora ds. Ofertowania i Przetargów. Objęła także kierownictwo zespołu IT ds. outsourcingu i przedsprzedaży, którego zadaniem było wypracowywanie umów outsourcingowych dla innych obszarów biznesu.

W 2007 r. Khatleen Pauwels przeszła do Fortis Bank na stanowisko IT Sourcing Engagement Manager. Następnie kontynuowała karierę w BNP Paribas Fortis i w 2010 r. awansowała na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Zarządzania Zasobami IT i Zaopatrzenia Strategicznego. Od 2013 r. kierowała kilkunastoma inicjatywami dotyczącymi usprawnienia procesów w zakresie Kanałów Dystrybucji i CRM, a następnie w 2015 r. została Dyrektorem ds. Kanałów Dystrybucji i Zarządzania Danymi w obszarze operacji.

W 2018 r. objęła kierownictwo działu operacyjnego prowadzącego obsługę Klientów Indywidualnych i Biznesowych.

Od stycznia 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Obszaru Operacji E2E (zwanego Centrum Obsługi Klientów) i jest również członkiem Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Fortis.

Pani Khatleen Pauwels spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).

W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pani Khatleen Pauwels nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku.

Ponadto Pani Khatleen Pauwels nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.