Bank zmieniającego się świata

Jean-Charles Aranda

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Bordeaux we Francji, gdzie z wyróżnieniem uzyskał tytuł magistra w zakresie Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządzania. Dyplomowany Księgowy.

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w KPMG w Paryżu, gdzie jako menadżer odpowiadał za obszar bankowego audytu finansowego. W latach 2004-2009 pełnił funkcje szefa misji w Centralnym Zespole Księgowości Inspekcji Generalnej BNP Paribas. Do jego zadań należało m.in. stworzenie nowego zespołu audytowego dedykowanego audytom finansowym. W 2009 r. został dyrektorem finansowym BNP Paribas El Djazaïr w Algierii, a następnie - od 2013 r. dyrektorem operacyjnym tego Banku. Od sierpnia 2016 r. do kwietnia 2017 r. był dyrektorem wykonawczym Działu Rachunkowości Zarządczej i Zarządzania Kapitałowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. Od kwietnia 2017 r. do lipca 2023 r. był członkiem Zarządu, następnie wiceprezesem Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A., odpowiedzialnym za Obszar Finansów. Od 2017 r. pełnił funkcję członka, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.

Pan Jean-Charles Aranda spełnia wymogi określone w art. 22aa Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami).