Bank zmieniającego się świata

Doniczki z fusów z kawy, wieczny las i hotele dla owadów. Bank BNP Paribas podsumowuje swoje wewnętrzne działania na rzecz środowiska w 2022 r.

Ponad 1,3 tony fusów z biurowej kawy posłuży do wyprodukowania przedmiotów wielorazowego użytku przez EcoBean. To jeden z przykładów ekologicznych inicjatyw wdrożonych w  Banku BNP Paribas w ubiegłym roku. Głównymi ideami przyświecającymi działaniom banku na rzecz środowiska naturalnego było wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego i bioróżnorodności poprzez wartościowe partnerstwa, eko-usprawnienia w codziennym funkcjonowaniu firmy, eko-wolontariat oraz – w sposób szczególny - akcje edukacyjne, budujące proekologiczne postawy.

- Nie ustajemy w prośrodowiskowych działaniach, wciąż rozszerzając nasze ekologiczne inicjatywy w działalności operacyjnej. Jesteśmy otwarci na wartościowe projekty, akcje proponowane przez pracowników. Stale poszukujemy sposobów, aby dbać o środowisko naturalne i popularyzować proekologiczne postawy – mówi Jarosław Frączek, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Administracji w Banku BNP Paribas.

W październiku 2022 r. akcją sadzenia lasu w Julianowie, w województwie świętokrzyskim, bank rozpoczął trzyletnie partnerstwo z Fundacją Las Na Zawsze. Zostało ono zainicjowane przez sieć pracowniczą „Kobiety Zmieniające BNP Paribas”. Wolontariuszki i wolontariusze z Banku BNP Paribas posadzili 1 ha liściastego lasu, który zgodnie ze statutem partnerskiej fundacji, nigdy nie zostanie poddany wycince. Lasy Na Zawsze to obszary oddane naturze – lasy mieszane obejmujące rodzime gatunki drzew i krzewów, które stanowią najbardziej naturalny, bogaty i bioróżnorodny ekosystem w naszej szerokości geograficznej. Zasada przeznaczenia lasów na cele przyrodnicze, a nie gospodarcze, pozwoli im zestarzeć się, przekształcać, dziczeć. Do jesieni 2022 r. Fundacja i jej partnerzy oddali naturze 80,87 ha lasów, z czego ponad 70 ha to młode lasy, a ponad 10 ha – dojrzałe ekosystemy. W ramach partnerstwa z Bankiem BNP Paribas planowane są działania edukacyjne, sadzenie nowych lasów, ochrona już istniejących i wspieranie bioróżnorodności.

Inny przykład partnerstwa, to wspomniana już pilotażowa współpraca z EcoBean, firmą, która przetwarza fusy pozostałe po wypijanych w biurze kawach w przedmioty wielorazowego użytku. Od sierpnia do teraz, Bank BNP Paribas przekazał 1 310 kg fusów. Ich ponowne wykorzystanie oznacza dla środowiska tyle, co ocalenie 33 drzew bądź oszczędność 79 kg emisji CO2. Już wkrótce bankowe biura ozdobią wyprodukowane w ramach współpracy biodegradowalne doniczki z drzewkami kawowca.

- Nasza współpraca z EcoBean to przykład jednego z wielu eko-usprawnień, jakie stosujemy w banku. Administrowanie biurem i codzienną działalnością firmy może być polem do wielu działań promujących odpowiedzialne postawy i budujących ekologiczne nawyki, a także korzystnych dla środowiska naturalnego. To przede wszystkim rozwiązania służące oszczędzaniu zasobów i ograniczaniu odpadów, zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego – wyjaśnia Jarosław Frączek.

Inne bankowe eko-usprawnienia to m.in.: automatyczna segregacja odpadów, segregacja elektrośmieci we wszystkich centralach, zbiórki odzieży we współpracy z platformą Ubrania Do Oddania, letnia akcja „Dojedź do pracy rowerem”. Bank daje także drugie życie swoim sprzętom – w 2022 r. do organizacji społecznych trafiło 1800 biurowych mebli.

Ważnym elementem zeszłorocznego zaangażowania na rzecz środowiska naturalnego był ekowolontariat. Z okazji Dnia Ziemi, każda osoba zatrudniona w banku mogła skorzystać z 2 z 16 godzin dodatkowego, płatnego urlopu na wolontariat, aby zaangażować się w działania na rzecz naszej planety np. sprzątając tereny zielone. W akcję „2 godziny dla Ziemi” włączyło się 272 pracowników z całej Polski. Dodatkowe akcje sprzątania lasów zostały zorganizowane w Krakowie, Warszawie i Rudzie Śląskiej. Inicjatywą, która przyciągnęła ponad setkę bankowych wolontariuszy, była budowa eco hoteli dla owadów – powstały 3 takie domy stworzone ze 108 modułów. Z kolei w kwietniu ubiegłego roku, we współpracy z nadleśnictwem Katowice, pracownicy Banku BNP Paribas wraz z rodzinami posadzili 1 500 drzew na 0,25 ha. W ramach cyklicznych spotkań z tym nadleśnictwem i przy współpracy Stowarzyszenia SPES, bankowi wolontariusze z Warszawy, Krakowa i Katowic zbudowali także 150 budek lęgowych dla ptaków.

Zarówno działania ekowolontariackiej, jak i filantropię środowiskową koordynuje Fundacja BNP Paribas, która w ubiegłym roku nawiązała ważne proekologiczne partnerstwa. Została partnerem akcji #beeYOPE organizowanej przez markę YOPE i Fundację Łąka, w ramach której uczestniczące w projekcie szkoły otrzymały 800 pakietów edukacyjnych. Każdy pakiet pozwolił na przeprowadzenie lekcji, w trakcie której dzieci wysiały szkolną łąkę kwietną i poszerzyły swoją wiedzę o roli zapylaczy w środowisku naturalnym. Wspólnie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Fundacja BNP Paribas zaangażowała się w ochronę zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych w rezerwacie przyrody Beka, w województwie pomorskim. Więcej na temat tych inicjatyw można przeczytać tutaj.

Przez cały 2022 r. Bank BNP Paribas kontynuował swoją kampanię edukacyjną Bank Zielonych Zmian, skierowaną do pracowników i ich bliskich. Zorganizowano dla nich webinaria z inspirującymi gośćmi, ekspertkami i ekspertami w dziedzinie środowiska naturalnego. W minionym roku odbyły się cztery spotkania poświęcone znaczeniu i wspieraniu bioróżnorodności oraz ekologicznemu gotowaniu i planowaniu zakupów. Materiały edukacyjne pojawiały się też regularnie w firmowym intranecie. W tym roku kampania będzie kontynuowana i rozwijana.

Bank BNP Paribas wspiera także zieloną transformację gospodarki, w samym 2022 r. udzielił aż 2,7 mld zł zrównoważonego finansowania, o czym więcej można przeczytać tutaj.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość