Bank zmieniającego się świata

Bank BNP Paribas najlepszym bankiem dla Klientów korporacyjnych oraz najlepszym bankiem w obszarze ESG w Polsce według Euromoney

Bank BNP Paribas został uznany przez prestiżowy międzynarodowy magazyn finansowy Euromoney za najlepszy w Polsce bank dla Klientów korporacyjnych oraz najlepszy bank w obszarze ESG. Grupa BNP Paribas została wcześniej w tym roku wyróżniona również globalnie: jako najlepszy bank na świecie.

Nagrody Euromoney Awards for Excellence 2023 w zakresie działalności bankowej przyznawane są za wyróżniające osiągniecia konkretnych instytucji z poprzedzających 12 miesięcy. W tym roku oferta banku dla Klientów korporacyjnych oraz wciąż rozwijane produkty, procesy i inicjatywy wspierające realizację celów ESG zostały uznane przez jury konkursu za najlepsze w całym kraju.

Oferta banku dla korporacji

- Znajdujemy się w trudnym otoczeniu makroekonomicznym i regulacyjnym, co zwiększa złożoność procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. W tym czasie szczególnie istotna jest nasza rola nie tylko jako źródła finansowania dla korporacji, ale również – a być może przede wszystkim – jako instytucji, która dzieli się dobrymi praktykami i doświadczeniem budowanym w Polsce i na wielu rynkach zagranicznych, jako największa europejska grupa bankowa. Jesteśmy głównym bankiem dla firm międzynarodowych działających w Polsce. Konsekwentnie zwiększamy liczbę aktywnych Klientów z tego segmentu oraz jako jedyni mamy wyspecjalizowaną sieć do ich obsługi. Dzięki temu nasi partnerzy mogą dobrać odpowiednią formułę współpracy, która nawet w czasach niepewności pomoże im rozwinąć skrzydła i osiągnąć kolejne sukcesy - mówi Agnieszka Wolska, wiceprezeska Zarządu Banku BNP Paribas odpowiedzialna za Obszar Bankowości MSP i Korporacyjnej.

W uzasadnieniu swojej decyzji w przypadku wyróżnienia dla bankowości korporacyjnej, kapituła Euromoney zwróciła uwagę przede wszystkim na jej bardzo dobre wyniki biznesowe. Wśród nich, uwagę jury zwróciła szczególnie pozytywna dynamika przychodów (+42% r/r w momencie oceny przez jury)  i zysku brutto (65% r/r w momencie oceny przez jury), a także wzrost wartości netto portfela kredytów (+15,8% r/r w momencie oceny przez jury) oraz depozytów (+33,8% r/r w momencie oceny przez jury).

Aby móc realizować tak doskonałe wyniki Bank BNP Paribas stale pracuje nad zwiększaniem atrakcyjności i wygody korzystania ze swoich usług, czego przykładem w kontekście bankowości korporacyjnej jest rozwój oferty cash management. By jeszcze lepiej dostosować ten pakiet usług do środowiska dynamicznie zmieniających się stóp procentowych bank wprowadził do oferty dla przedsiębiorstw automatyczny moduł depozytowy, w którym Klienci zrealizowali od początku roku ponad 40 tys. transakcji. Bank dokłada również wszelkich starań, by szybko i sprawnie odpowiadać na szeroki przekrój potrzeb Klientów, stale rozwijając wachlarz usług okołobankowych, takich jak leasing czy faktoring, ale także długoterminowy najem samochodów, ofertę zarządzania flotą samochodową czy możliwość wykupienia ubezpieczenia.

W uzasadnieniu jury Euromoney w przypadku nagrody za działalność korporacyjną, odnotowany został także znaczący udział zrównoważonego finansowania w portfolio kredytowym (7,1% w momencie oceny przez jury).

W ofercie banku znajduje się jeszcze cały szereg rozwiązań skierowanych do korporacji, by pomóc im w dostosowywaniu się do wymogów zmieniającego się świata. Unikalną opcją jest Eko Firma z Zyskiem – ta oferta obejmuje przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa z dofinansowaniem do 90% kosztów audytu. W ofercie znajduje się też Kredyt Ekologiczny, który umożliwia poprawę efektywności energetycznej firmy oraz zmniejszenie kosztów energii o co najmniej 30%, wraz z możliwością skorzystania z dofinansowania do 70% kosztów inwestycji. W ostatnim rankingu opublikowanym przez BGK, Bank BNP Paribas zajął 2 miejsce na rynku z 15% udziałem w programie dofinansowania do Kredytu Ekologicznego, co oznacza, że skutecznie buduje rynkową pozycję w zakresie finansowania transformacji energetycznej przedsiębiorstw.

Działania banku w zakresie ESG

Na koniec I półrocza 2023 r. Bank BNP Paribas przekroczył próg 10 mld zł zrównoważonego finansowania, udzielonego łącznie od 2020 roku. Tym samym wsparł rozwój ekologicznych nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, termomodernizację domów i mieszkań, rozwój odnawialnych źródeł energii w strukturze prosumenckiej oraz zielonego transportu. Środki te wsparły także realizację celów społecznych takich jak ochrona zdrowia czy edukacja. Ponad 2 mld zł trafiło do firm w ramach kredytów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem.  Te rozwiązania stają się coraz popularniejsze, głównie wśród dużych przedsiębiorstw. W formule Sustainability-Linked Loan wysokość marży kredytu jest uzależniona od realizowania przez kredytobiorcę ustalonych wcześniej celów powiązanych z aspektami ESG. Na podobnych zasadach działa ESG Rating-Linked Loan – w tym przypadku redukcja marży jest uzależniona od poprawy przez daną firmę standardów zarządzania w obszarze zrównoważonego rozwoju w swojej działalności, a co za tym idzie – wyniku ratingu ESG.

­­­- Niezwykle cieszy nas, że transformacja w stronę zrównoważonego rozwoju staje się oczywistym elementem głównego nurtu biznesowego. Obserwujemy to m.in. w rosnącym udziale zrównoważonego finansowania udzielanego naszym Klientom. Ten trend zwraca uwagę zwłaszcza teraz – mimo trudnego otoczenia ekonomicznego, nie zwalnia, a przyspiesza. Pokazuje to, że firmy traktują wydatki w zakresie zrównoważonego rozwoju jako dobre inwestycje i jednocześnie sposób, by zwiększyć odporność i konkurencyjność swojego biznesu  – mówi Jarek Rot, dyrektor wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas.

Nagroda dla Banku BNP Paribas w kategorii najlepszy bank pod kątem wspierania ESG została przez jury uzasadniona pionierską aktywnością banku na polu zrównoważonej transformacji w Polsce. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na największą złotówkową emisję obligacji korporacyjnych w historii polskiego rynku – czyli transakcji o wartości 2,7 mld zł dla Cyfrowego Polsatu, przy której Bank BNP Paribas pełnił funkcję współorganizatora i współprowadzącego księgę popytu. Jury Euromoney Awards for Excellence doceniło również sukcesy banku we wprowadzaniu ESG Rating-Linked Loans oraz Sustainability-Linked Loans w kolejnych branżach, otwierając je tym samym na ideę zrównoważonej transformacji – jak było np. w przypadku Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka.

Nagrody Euromoney Awards for Excellence przyznawane są co roku na szczeblach globalnych, regionalnych oraz krajowych. Otrzymują je banki, które w określonych kategoriach najlepiej wywiązują się ze zobowiązań wobec swoich klientów oraz wykazują umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych i wprowadzania kluczowych innowacji.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość