Bank zmieniającego się świata

Początek roku szkolnego w „Klasach BGŻ”

Dziś 156 uczniów, uczestników projektu „Klasa BGŻ”, rozpoczyna naukę w renomowanych liceach Warszawy, Wrocławia, Gdańska oraz – po raz pierwszy – Krakowa. W tym gronie 25 osób to pierwszoklasiści, a 62 to przyszłoroczni maturzyści.

Celem, prowadzonego od 2003 roku, projektu „Klasa BGŻ” jest umożliwienie zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin nauki w renomowanych liceach ogólnokształcących w dużych miastach. Za realizację Projektu odpowiada Fundacja BGŻ, mająca status organizacji pożytku publicznego. Działania podejmowane przez Fundację służą zapewnieniu uczestnikom Projektu pełnego wsparcia finansowego w trakcie trzech lat nauki w szkole średniej, poprzez pełne pokrycie kosztów utrzymania i edukacji.
Partnerami Projektu są: VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.
W tym roku po raz pierwszy „Klasa BGŻ” zaistnieje w Krakowie. Klasa utworzona została w jednym z najstarszych i najbardziej znanych polskich liceów – I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego, którego absolwentami są m.in.: Jan III Sobieski, Stanisław Wyspiański, Tadeusz Boy-Żeleński, Sławomir Mrożek i Gustaw Holoubek. Krakowska szkoła przyjęła w tym roku 19 dziewcząt, objętych projektem „Klasa BGŻ” w województwach małopolskim i podkarpackim. Liceum oferuje naukę w klasach o różnych profilach – w tym klasach dwujęzycznych oraz klasycznej, gdzie wykładane są łacina i greka.
Za konsekwentne i długofalowe zaangażowanie w projekty społeczno-edukacyjne, w tym szczególnie projekt „Klasa BGŻ”, Bank BGŻ został w tym roku laureatem prestiżowego konkursu DOBROCZYŃCA ROKU. Bank otrzymał nagrodę w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość