Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Bank BNP Paribas pomaga firmom działać ekonomicznie, elektronicznie i ekologicznie

Bank BNP Paribas proponuje firmom segmentu MSP atrakcyjną ofertę bankową w specjalnym pakiecie oraz dostęp do nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Podpis elektroniczny pozwala na wyeliminowanie zbędnych dokumentów papierowych, a system GOconnect Biznes - na szybką i bezpieczną wymianę danych pomiędzy bankowością internetową a systemem księgowym. Jednocześnie za każdy nowo otwarty rachunek Bank BNP Paribas posadzi 5 drzew kompensujących ślad węglowy współpracy firma-bank.

Lata 2020-2021 wpłynęły znacząco na działalność firm sektora MSP. Z jednej strony turbulencje ekonomiczne spowodowane przez Covid-19 w wielu sektorach zwiększyły ostrożność w prowadzeniu działalności biznesowej. Z drugiej strony pandemia stała się katalizatorem wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji Bank BNP Paribas proponuje firmom rozwiązania pozwalające ograniczyć koszty działalności i jednocześnie skorzystać z zalet cyfryzacji.

Firmy, dla których ważna jest wysoka jakość usług bankowych przy zachowaniu efektywności kosztowej, zainteresuje oferta pakietu Profit Box.  W ramach tej oferty aktywni Klienci mogą bezpłatnie korzystać przez 12 miesięcy m.in. z prowadzania rachunków (głównych i pomocniczych), kart debetowych i bankowości internetowej czy 100 przelewów w miesiącu. Atrakcyjne warunki usług bankowych to jednak nie wszystko, co oferuje firmom Bank BNP Paribas.

Firmy MSP chcą więcej rozwiązań cyfrowych

Jak pokazuje raport „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska” przygotowany przez Bank Światowy we współpracy z PARP, w wyniku pandemii 32 proc. polskich firm zaczęło używać (bądź zwiększyło użycie) internetu, mediów społecznościowych, wyspecjalizowanych aplikacji czy platform cyfrowych w celach biznesowych. Pandemia stała się zatem katalizatorem zjawiska, które nie jest chwilową odpowiedzią na zmieniające się warunki prowadzenia biznesu, ale narastającym trendem.

Badania „Technologie cyfrowe jako podstawa działania: Europa (Digitally Driven: Europe)” wskazują, że 52% MŚP w Polsce planuje wykorzystywać narzędzia cyfrowe nawet w większym zakresie po pandemii. Co ciekawe, odsetek tych firm jest większy niż w całej Europie, gdzie wyniósł on 50%. Jednocześnie badania pokazują, że przedstawiciele firm w większym zakresie znają rozwiązania elektroniczne i dostrzegają ich zalety, niż korzystają z nich. Tak jest na przykład w przypadku podpisu elektronicznego czy elektronicznego obiegu dokumentów.

- Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferujemy nowym Klientom możliwość bezpłatnego otrzymania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Taki podpis jest odpowiednikiem podpisu odręcznego, a wykorzystać go można nie tylko w relacji z bankiem, ale także z Klientami, kontrahentami, pracownikami czy administracją publiczną – mówi Tomasz Matujewicz, Dyrektor Strategii i Projektów MSP w Banku BNP Paribas. - Natomiast dla zapewnienia efektywnego działania procesów finansowo-księgowych proponujemy GOconnect Biznes, który łączy bankowość internetową z systemem księgowym firmy. Takie połączenie pozwala m.in. wykonywać operacje bankowe bez opuszczania własnego środowiska finansowo-księgowego firmy, a przez to „wskoczyć” na inny poziom jej cyfryzacji.

W ramach oferty specjalnej firmy mogą uzyskać roczny certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego wraz z usługą zdalnej weryfikacji tożsamości (niezbędnej do wydania certyfikatu). Uzyskując podpis kwalifikowany przedstawiciele firmy mogą podpisywać dokumenty o każdej porze z dowolnego miejsca na świecie. Podpis można złożyć na komputerze, tablecie czy smartfonie. Ma on moc prawną równą podpisowi odręcznemu (czyli wywołuje takie same skutki prawne) i – co istotne dla środowiska naturalnego – nie wymaga zużycia choćby kartki papieru.

Oprócz podpisu kwalifikowanego Klienci Banku BNP Paribas otrzymają dostęp do platformy Autenti, służącej do zarządzania obiegiem dokumentów oraz ich elektronicznego podpisywania. Obsługuje ona różne rodzaje podpisu elektronicznego, np. zaawansowany czy kwalifikowany. Oferowana Klientom wersja Pro pozwala m.in. na podpisywanie nieograniczonej liczby dokumentów, wysyłkę do wielu odbiorców jednocześnie, zarządzanie procesem obiegu w ramach całej firmy czy zarządzanie szablonami dokumentów i wiadomości.

Dla Klientów MSP, którzy zdecydują się nawiązać współpracę z Bankiem BNP Paribas podpis kwalifikowany na 12 miesięcy, zdalna weryfikacja tożsamości oraz dostęp do platformy Autetni na 3 miesiące są bezpłatne. Rynkowa wartość tych usług to prawie 700 zł netto.

Usługa GOconnect Biznes zapewnia szybką i bezpieczną wymianę informacji pomiędzy systemem finansowo-księgowym firmy (ERP/FK), a systemem bankowości internetowej. GOconnect Biznes umożliwia m.in. pobranie aktualnej historii operacji rachunku oraz wyciągów z poziomu systemu księgowego, czy wprowadzanie i podpisywanie przelewów bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym. Jest dostępny dla wszystkich wiodących systemów dostępnych na polskim rynku.

Korzyści także dla środowiska

Bankowość firmowa w tradycyjnym wydaniu generuje znaczny ślad węglowy. Sama konieczność podpisywania i przekazywania dokumentów papierowych przyczynia się do emisji dwutlenku węgla w skali, do kompensacji której potrzeba 48 drzew rosnących przez 10 lat.

- Dzięki przejściu na elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz elektroniczną wymianę danych, możemy zmniejszyć ślad węglowy naszej współpracy o 90%. Zatem potrzebujemy nie czterdziestu ośmiu drzew, ale tylko pięciu - mówi Tomasz Matujewicz.

W celu kompensacji emisji gazów cieplarnianych Bank BNP Paribas nawiązał współpracę z Klubem Gaja - organizacją ekologiczną, która od wielu lat działa m.in. w zakresie ochrony środowiska. W ramach współpracy, na terenie Borów Tucholskich za każdego nowego Klienta banku zostanie posadzonych 5 drzew. Drzewa wyselekcjonowane do tej inicjatywy to gatunki biocenotyczne (np. dzika grusza, jabłoń, klon, jarząb), które oprócz pochłaniania dwutlenku węgla, zwiększają różnorodność biologiczną odnawianego lasu oraz zapewniają bazę pokarmową i schronienie dla dzikich zwierząt.

Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu Gaja, dodaje:  – Bardzo się cieszę, że firmy i instytucje nie tylko dostrzegły potrzebę chronienia środowiska, ale czynnie podejmują działania w tym kierunku. Mają one wymiar bardzo konkretny, jak sadzenie drzew, ale i edukacyjny - w relacjach z Klientami. Dlatego też współpraca Klubu Gaja z Bankiem BNP Paribas może stać się przykładem wprowadzania zmian społecznych dla równoważenia kryzysu ekologicznego. Nasza wspólna akcja sadzenia drzew biocenotycznych w Borach Tucholskich odbywa się w ramach 19. edycji programu Święta Drzewa Klubu Gaja, dzięki któremu posadzono już ponad 942 tysiące drzew w całym kraju.

Promocja potrwa do grudnia 2021 roku lub do wyczerpania pakietów promocyjnych. Jest skierowana do firm z sektora MSP z przychodami powyżej 4 mln zł, które nie są Klientami banku. Szczegóły dostępne są na stronie: www.bnpparibas.pl/specjalna-msp

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość