Bank zmieniającego się świata

Zarząd

Przemysław Gdański

Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Magdalena Nowicka

Wiceprezeska Zarządu Banku

Agnieszka Wolska

Wiceprezeska Zarządu Banku

Jean-Charles Aranda

Wiceprezes Zarządu Banku

André Boulanger

Wiceprezes Zarządu Banku

Przemysław Furlepa

Wiceprezes Zarządu Banku

Wojciech Kembłowski

Wiceprezes Zarządu Banku

Kazimierz Łabno

Wiceprezes Zarządu Banku

Volodymyr Radin

Wiceprezes Zarządu Banku