Bank zmieniającego się świata

Zarząd

Przemysław Gdański

Przemysław Gdański

Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

André Boulanger.jpg

André Boulanger

Wiceprezes Zarządu Banku

Małgorzata Dąbrowska

Małgorzata Dąbrowska

Wiceprezeska Zarządu Banku

Wojciech Kembłowski

Wojciech Kembłowski

Wiceprezes Zarządu Banku

Piotr Konieczny

Piotr Konieczny

Wiceprezes Zarządu Banku

Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka

Wiceprezeska Zarządu Banku

Volodymyr Radin

Volodymyr Radin

Wiceprezes Zarządu Banku

Agnieszka Wolska 1

Agnieszka Wolska

Wiceprezeska Zarządu Banku