Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Zarząd

Przemysław Gdański

Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jean-Charles Aranda

Wiceprezes Zarządu Banku

André Boulanger

Wiceprezes Zarządu Banku

Przemysław Furlepa

Wiceprezes Zarządu Banku

Wojciech Kembłowski

Wiceprezes Zarządu Banku

Kazimierz Łabno

Wiceprezes Zarządu Banku

Jaromir Pelczarski

Wiceprezes Zarządu Banku

Volodymyr Radin

Jerzy Śledziewski

Wiceprezes Zarządu Banku