facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Wyniki za I półrocze 2005 r.

Po sześciu miesiącach tego roku Fortis Bank Polska osiągnął zysk netto w wysokości 48,7 mln zł 

czytaj więcej

Międzynarodowe rozliczenia w Krakowie

Fortis Bank uruchomił w tym miesiącu w Krakowie centrum rozliczeniowe, będące zapleczem dla nowopowstających placówek grupy Fortis w Europie Środkowej i Wschodniej 

czytaj więcej

„Pół roku za Pół ceny” – promocja Funduszu Poręczeń Unijnych

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2005 r. stawki opłat prowizyjnych za poręczenia i gwarancje będą o 50 % niższe od dotychczasowych. W celu zwiększenia atrakcyjności poręczeń udzielanych ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych, Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał Aneks do Umowy zawartej 21 lipca 2004 r. ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów, w myśl którego...

czytaj więcej

Tańszy kredyt hipoteczny w BGŻ S.A.

BGŻ przedłużył promocję kredytów hipotecznych. Preferencyjne warunki obowiązywać będą do końca sierpnia tego roku. W ramach promocji bank nie pobiera od klientów opłaty wstępnej za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz prowizji przygotowawczej przy udzielaniu kredytu na spłatę przyznanego przez inny bank kredytu hipotecznego. ...

czytaj więcej

Lokalny partner blisko klienta. Nowa strategia BGŻ S.A.

Rozwój oparty na trzech wartościach: przejrzystości, uczciwości i zaangażowaniu, więcej samodzielności i odpowiedzialności na szczeblu lokalnym, rozbudowa sieci placówek w powiatach, wykorzystanie potencjału i wiedzy inwestora strategicznego w tworzeniu oferty to główne kierunki działania BGŻ. ...

czytaj więcej

Nowy produkt inwestycyjny - Fortis L

Nowy zagraniczny fundusz inwestycyjny Fortis L, który w maju br. wpisany został do rejestru funduszy zagranicznych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd 

czytaj więcej

Zagraniczne fundusze inwestycyjne w Fortis Banku Polska

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 27 maja br. dokonała wpisu do rejestru funduszy zagranicznych zbywanych na terenie Polski funduszu Fortis L 

czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Fortis Banku Polska SA

Obradujące 24 maja br. w Warszawie Zwyczajne przeznaczyło cały zysk za rok 2004 w wysokości 74,6 mln zł na zwiększenie funduszy własnych banku 

czytaj więcej

BGŻ rozszerza bezprowizyjną sieć bankomatów

Od 22 kwietnia BGŻ zwiększy do ponad 1000 liczbę bankomatów, w których klienci mogą bez prowizji dokonywać wypłat gotówki kartami Integrum Maestro, Integrum Maestro dla młodzieży i Integrum Maestro Business. ...

czytaj więcej