facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Kredyt na lato w BGŻ

Od dziś Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. wprowadza do swojej oferty kredyt okolicznościowy dla klientów indywidualnych o nazwie „4 PORY ROKU – LATO 2004. Z kredytu można skorzystać do 31 sierpnia 2004 r. Klienci mogą zaciągnąć kredyt sezonowy na okres do 12 miesięcy. ...

czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGŻ S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. zatwierdziło 28 maja 2004 roku sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Banku w 2003 r. Akcjonariusze udzielili absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej i Zarządu BGŻ. ...

czytaj więcej

Europejka w BGŻ

Z okazji przystąpienia Polski do UE w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. dostępna jest nowa sezonowa lokata trzymiesięczna o nazwie Europejka. Wkłady, w wysokości minimum 1 tys. zł przyjmowane są od maja do końca lipca tego roku. ...

czytaj więcej

Dzień Przedsiębiorczości w BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. przygotował ponad 200 stanowisk pracy dla młodzieży uczestniczącej w "Dniu Przedsiębiorczości" zorganizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości (Junior Achievement Foundation) "Dzień przedsiębiorczości" został zorganizowany w Polsce 27 kwietnia tego roku po raz pierwszy. ...

czytaj więcej

Od 1 lipca 2004 r. w rozliczeniach międzybankowych tylko numery rachunków zgodne ze standardem NRB

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2002 Prezesa NBP z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach (z późniejszymi zmianami), z dniem 30.06.2004 r. upływa termin, do którego banki w krajowych rozliczeniach międzybankowych mogą wykorzystywać numer rachunku bankowego niezgodny ze standardem NRB. ...

czytaj więcej

NWZA BGŻ - zmiany w statucie

22 kwietnia tego roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., które dokonało zmiany w Statucie BGŻ, polegającej na rezygnacji z uprawnienia Ministra Skarbu Państwa w zakresie wyboru członków Zarządu banku i przekazaniu tej kompetencji Radzie Nadzorczej BGŻ zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Spółek Handlowych. ...

czytaj więcej

Raport roczny Fortis Banku za 2003 r. - Komunikat prasowy nr 6/2004

W 2003 roku Fortis Bank Polska SA wypracował zysk netto w wysokości 36 mln zł, co oznacza 15 proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego 

czytaj więcej

Wyniki Fortis Banku po IV kw. 2003 roku - Komunikat prasowy nr 5/2004

Po czterech kwartałach 2003 roku Fortis Bank Polska SA osiągnął zysk netto w wysokości 36,4 mln zł, co oznacza 16 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku 

czytaj więcej

BGŻ w loterii Visa i MasterCard

Od 1 kwietnia tego roku klienci BGŻ, którzy korzystają z kart płatniczych Visa Classic oraz Maestro i MasterCard mają szansę wylosować cenne nagrody. W banku rozpoczęły się loterie: "Visa do Aten" i "EURO 2004". ...

czytaj więcej