Bank zmieniającego się świata

Informacje dla mediów

Kategorie

Wyniki Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska w III kw. 2022 r. obciążone wpływem wakacji kredytowych

Wyniki Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska w III kw. 2022 r. obciążone wpływem wakacji kredytowych

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska zanotowała w III kw. 2022 r. stratę netto w wysokości 347 mln zł, co jest efektem obciążenia wyniku z działalności bankowej wpływem wakacji kredytowych (‑965 mln zł). ...

czytaj więcej
Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska: solidny zysk w II kw. pomimo pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej i rosnących kosztów regulacyjnych sektora bankowego

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska: solidny zysk w II kw. pomimo pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej i rosnących kosztów regulacyjnych sektora bankowego

W II kw. 2022 r. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 258 mln zł (+95% r/r, -7% kw/kw), a w całym pierwszym półroczu 535 mln zł (+81% r/r). Przychody banku po 6 miesiącach wzrosły o 32% r/r, a koszty o 31% r/r, na co istotny wpływ miały wyższe obciążenia regulacyjne – jednorazowa opłata na stworzenie systemu IPS i składki na BFG – oraz rosnąca...

czytaj więcej
Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała w I kw. zysk netto na poziomie 278 mln zł, wartość portfela kredytowego wzrosła o 15,3% r/r

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała w I kw. zysk netto na poziomie 278 mln zł, wartość portfela kredytowego wzrosła o 15,3% r/r

W I kw. 2022 r. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska dynamicznie rozwijała się w obszarze bankowości korporacyjnej i detalicznej, notując w obu tych segmentach dwucyfrowe wzrosty portfela kredytowego r/r. Wyższe wolumeny kredytowe wspierane rosnącymi stopami procentowymi przełożyły się na dwucyfrowy wzrost wyniku z działalności bankowej (+27,5% r/r), który osiągnął poziom 1 468 mln zł. ...

czytaj więcej
Rośnie skala działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska. Saldo kredytów brutto w 2021 r. przyrosło o 13,1% r/r. Wartość zrównoważonego finansowania osiągnęła rekordowy poziom 3,9 mld zł.

Rośnie skala działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska. Saldo kredytów brutto w 2021 r. przyrosło o 13,1% r/r. Wartość zrównoważonego finansowania osiągnęła rekordowy poziom 3,9 mld zł.

Mimo panującej wciąż na rynku niepewności, Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w 2021 r. kontynuowała wzrost skali działalności, jednocześnie dokonując dalszej transformacji cyfrowej kluczowych obszarów działalności. ...

czytaj więcej
Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska konsekwentnie zwiększa skalę biznesu, osiąga wzrost portfela kredytowego oraz wyniku z działalności bankowej

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska konsekwentnie zwiększa skalę biznesu, osiąga wzrost portfela kredytowego oraz wyniku z działalności bankowej

Rekordowy poziom sprzedaży kont osobistych i pożyczek gotówkowych, utrzymanie poziomu sprzedaży kredytów hipotecznych, dynamicznie rosnąca liczba użytkowników kanałów cyfrowych, wyraźny wzrost aktywności firm - Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska publikuje wyniki za III kw. ...

czytaj więcej
Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała 132 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r. Bank ma już ponad 4 mln Klientów. Kredyty udzielone Klientom wzrosły o 4% k/k.

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała 132 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r. Bank ma już ponad 4 mln Klientów. Kredyty udzielone Klientom wzrosły o 4% k/k.

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w II kw. tego roku realizuje wzrosty sprzedaży produktów i usług bankowych, efektywnie wykorzystując oznaki rynkowego ożywienia. Liczba Klientów banku po raz pierwszy w historii przekroczyła 4 mln. ...

czytaj więcej
Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała 164 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała 164 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.

W I kw. 2021 r. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 164 mln zł, czyli o 42,5% wyższy niż rok wcześniej oraz zbliżony do IV kw. 2020 r. (-2,1%). Solidny wynik finansowy został osiągnięty m.in. dzięki zwiększeniu dochodów pozaodsetkowych, dyscyplinie kosztowej i wysokiej jakości portfela kredytowego. ...

czytaj więcej
Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała 733 mln zł zysku netto w 2020 r.

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała 733 mln zł zysku netto w 2020 r.

W 2020 r. pomimo recesji Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska osiągnęła historyczny poziom zysku netto w wysokości 733 mln zł (+19,3% r/r). W samym czwartym kwartale zysk netto wyniósł 167 mln zł i był wyższy o 38,1% niż rok wcześniej. ...

czytaj więcej
Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała w III kw. 232 mln zł zysku netto

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała w III kw. 232 mln zł zysku netto

Pomimo spowolnienia gospodarczego Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska zakończyła kolejny kwartał z rosnącym wynikiem netto w wysokości 232 mln zł. Narastająco, od początku roku zysk netto wzrósł do 566 mln zł (+14,6% r/r). ...

czytaj więcej