Bank zmieniającego się świata

Informacje dla mediów

Kategorie

Uzyskanie zgód regulacyjnych i finalizacja transakcji przejęcia Kantox przez BNP Paribas

BNP Paribas otrzymał wszystkie zgody regulacyjne wymagane do sfinalizowania transakcji nabycia Kantox, wiodącego fintechu, oferującego narzędzia do automatyzacji zarządzania ryzykiem walutowym. Transakcja wpisuje się w przyjętą przez BNP Paribas strategię Growth, Technology & Sustainability 2025, która zakłada przyspieszenie wdrażania innowacji technologicznych, aby poprawiać...

czytaj więcej

BNP Paribas wzmacnia swoje zobowiązania w zakresie transformacji energetycznej

24 stycznia 2023 r. BNP Paribas zapowiedział wzmocnienie swoich zobowiązań dotyczących odchodzenia od finansowania działalności związanej z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Publikujemy szczegółowe informacje na temat planów BNP Paribas w tym zakresie. ...

czytaj więcej
Chief Empowerment Officer, Quality Guard czy Carbon Footprint Coach - pracownicy i pracowniczki Banku BNP Paribas za pomocą nowych nazw stanowisk w nieoczywisty sposób opowiadają na LinkedIn o swojej pracy. Ruszyła pierwsza employer brandingowa kampania Banku BNP Paribas #UnexpectedJobs

Chief Empowerment Officer, Quality Guard czy Carbon Footprint Coach - pracownicy i pracowniczki Banku BNP Paribas za pomocą nowych nazw stanowisk w nieoczywisty sposób opowiadają na LinkedIn o swojej pracy. Ruszyła pierwsza employer brandingowa kampania Banku BNP Paribas #UnexpectedJobs

43 000 postów na LinkedIn, 18 000 komentarzy, 20 milionów organicznych wyświetleń postów na całym świecie - wystartowała employer brandingowa kampania Grupy BNP Paribas #UnexpectedJobs. W akcję zaangażował się już co czwarty pracownik Grupy na świecie – w tym także Przemek Gdański, prezes banku w Polsce, który został Chief Empowerment Officerem. ...

czytaj więcej

Grupa BNP Paribas kupuje fintech Kantox. Zaoferuje firmom nowe możliwości w zakresie automatyzacji zarządzania ryzykiem walutowym

Grupa BNP Paribas podpisała umowę nabycia Kantox – wiodącego fintechu, oferującego narzędzia do automatyzacji zarządzania ryzykiem walutowym. Kantox zyska możliwość szybszego rozwoju dzięki wsparciu Grupy BNP Paribas, a Klienci korporacyjni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa współpracujące z bankiem dostaną unikalne narzędzie, ułatwiające rozliczenia walutowe. ...

czytaj więcej

BNP Paribas Wealth Management „Globalny raport o przedsiębiorcach i firmach rodzinnych 2021”. Kompleksowe spojrzenie na zmianę podejścia przedsiębiorców i firm rodzinnych do zrównoważonego inwestowania

Raport, który jest oparty na wywiadach z ponad 1000 przedsiębiorców i przedstawicieli wielopokoleniowych firm rodzinnych, dysponujących aktywami inwestycyjnymi o przeciętnej wartości ponad 17 mln USD i pochodzących z 19 krajów Europy, Azji, Bliskiego Wschodu oraz ze Stanów Zjednoczonych, stanowi całościowy przegląd zmieniającego się nastawienia do zrównoważonego inwestowania...

czytaj więcej

BNP Paribas tworzy Grupę ds. Transformacji Niskoemisyjnej, angażuje globalne zasoby, aby pomóc w przyspieszeniu transformacji Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych w kierunku zrównoważonej, niskoemisyjnej gospodarki

BNP Paribas tworzy jednostkę organizacyjną, która wesprze Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych na świecie w zwiększaniu tempa transformacji w kierunku zrównoważonej, niskoemisyjnej gospodarki. Powstanie 250 osobowy zespół, bazujący na wiodącej pozycji BNP Paribas na rynkach kapitałowych i w dziedzinie zrównoważonego finansowania, który obejmie 100 nowozatrudnionych specjalistów. ...

czytaj więcej

Trzy nagrody 2021 Euromoney Global Awards dla BNP Paribas. Grupa wyróżniona miedzy innymi za zaangażowanie w zrównoważone finanse

Grupa BNP Paribas została uznana przez wiodący magazyn finansowy Euromoney za lidera w dziedzinie globalnych działań na rzecz budowania zrównoważonej gospodarki. Bank niezmiennie od wielu lat jest mocno zaangażowany w rozwijanie produktów, usług, wskaźników i metodologii umożliwiających wprowadzanie zrównoważonych zmian. ...

czytaj więcej

BNP Paribas zwiększa zaangażowanie w ochronę różnorodności biologicznej

Trzy lata po dołączeniu do inicjatywy act4nature, BNP Paribas wzmacnia swoje zaangażowanie w ochronę różnorodności biologicznej. Do 2025 roku Grupa stawia sobie za cel osiągnięcie kwoty 3 mld euro łącznego finansowania związanego z ochroną różnorodności biologicznej na lądzie, włączenie kryteriów związanych z bioróżnorodnością do oceny Klientów korporacyjnych oraz zainwestowanie...

czytaj więcej

BNP Paribas dołącza do Net-Zero Banking Alliance pod egidą UNEP

Realizując swoje zobowiązania do walki ze zmianami klimatu, BNP Paribas dołączył do grupy Net-Zero Banking Alliance (NZBA), utworzonej dzisiaj przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI). ...

czytaj więcej