Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Rada Nadzorcza

Józef Wancer

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Bauc

Wiceprzewodniczący, członek niezależny Rady Nadzorczej

Jean-Paul-Sabet

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

François Benaroya

Członek Rady Nadzorczej

Stefaan Decraene

Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Dziewguć

Członek niezależny Rady Nadzorczej

Sofia Merlo

Członek Rady Nadzorczej

Vincent Metz

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Mietkowski

Członek Rady Nadzorczej

Monika Nachyła

Członek Rady Nadzorczej

Stéphane Vermeire

Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Warych

Członek niezależny Rady Nadzorczej