Bank zmieniającego się świata

Rada Nadzorcza

Józef Wancer

Honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lucyna Stańczak-Wuczyńska

Przewodnicząca, członkini niezależna Rady Nadzorczej

François Benaroya

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jean-Paul-Sabet

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Bauc

Członek niezależny Rady Nadzorczej

Małgorzata Chruściak

Członkini Rady Nadzorczej

Geraldine Conti

Członkini Rady Nadzorczej

Stefaan Decraene

Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Dziewguć

Członkini niezależna Rady Nadzorczej

Vincent Metz

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Mietkowski

Członek Rady Nadzorczej

Khatleen Pauwels

Członkini Rady Nadzorczej

Mariusz Warych

Członek niezależny Rady Nadzorczej