Bank zmieniającego się świata

Rada Nadzorcza

Lucyna Stańczak-Wuczyńska

Przewodnicząca, członkini niezależna Rady Nadzorczej

François Benaroya

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jean-Charles Aranda

Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Chruściak

Członkini Rady Nadzorczej

Magdalena Dziewguć

Członkini niezależna Rady Nadzorczej

Sophie Heller

Członkini Rady Nadzorczej

Monika Kaczorek

Członkini niezależna Rady Nadzorczej

Vincent Metz

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Mietkowski

Członek Rady Nadzorczej

Khatleen Pauwels

Członkini Rady Nadzorczej

Mariusz Warych

Członek niezależny Rady Nadzorczej

Jacques Rinino

Członek niezależny Rady Nadzorczej