facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

BGŻ mecenasem wystawy fotografii Adama Bujaka "Pielgrzymki Polskie"

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. jest mecenasem wystawy fotografii artystycznej Adama Bujaka "Pielgrzymki Polskie", zorganizowanej dla uczczenia 25. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, która od 16 maja prezentowana jest w Muzeum Narodowym w Krakowie w Sukiennicach. ...

czytaj więcej

Do Unii Europejskiej z Fortis Bankiem

Fortis Bank Polska będzie doradzał małym i średnim przedsiębiorstwom jak starać się o unijne dotacje 

czytaj więcej

Nowy wiceprezes Zarządu BGŻ SA

Minister Skarbu Państwa Piotr Czyżewski powołał z dniem 5 maja dr Andrzeja Raczko na stanowisko wiceprezesa Zarządu BGŻ SA. Andrzej Raczko będzie sprawował nadzór nad Pionem Finansów i Pionem Ryzyka Bankowego. ...

czytaj więcej

Zmiany w składzie RN BGŻ S.A.

28 kwietnia tego roku w Banku Gospodarki Żywnościowej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej banku. Nowym Przewodniczącym RN BGŻ S.A. został Ireneusz Sitarski, a jej członkiem - prof. ...

czytaj więcej

Certyfikat Jakości dla BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej, trzeci rok z rzędu, otrzymał od American Express Bank (AEB) Certyfikat Jakości. Wyróżnienie przyznano za bezbłędną realizację przekazów zagranicznych. Certyfikat przyznawany jest instytucjom finansowym w okresach półrocznych. ...

czytaj więcej

BGŻ w loterii VISA

BGŻ przystąpił do loterii promocyjnej organizowanej przez Visa International pod nazwą "Visa zabiera Cię na zakupy". Dodatkowo od klientów BGŻ posługujących się kartą płatniczą Visa Classic Bank nie będzie pobierał prowizji za operacje bezgotówkowe. ...

czytaj więcej

Program SAPARD w BGŻ

W marcu tego roku w BGŻ złożono 200 wniosków kredytowych na realizację przedsięwzięć objętych programem SAPARD, przyznano 152 promesy kredytowe, a bank udzielił 51 kredytów na kwotę blisko 42 mln zł.  Największe zainteresowanie tego rodzaju kredytami odnotowano wśród wykwalifikowanych rolników indywidualnych, od których przyjęto 110 wniosków, udzielono 88 promes kredytowych i...

czytaj więcej

Zmiany w Zarządzie Fortis Banku

Z Zarządu Fortis Banku odchodzą Belgowie: Jean-Marie De Baerdemaeker oraz Andre Van Brussel. Zastąpią ich Polacy: Jan Bujak i Jaromir Pelczarski 

czytaj więcej

Nowa oferta kredytów mieszkaniowych w BGŻ SA

Bank Gospodarki Żywnościowej wprowadził w kwietniu nowe warunki udzielania kredytów mieszkaniowych. Udział środków własnych wynosi obecnie od 0 do 15 proc., okres kredytowania wydłużono do 30 lat, a prowizję przygotowawczą stosuje się w wysokości od 0,5 proc. BGŻ obniżył udział środków własnych klientów ubiegających się o kredyt na indywidualne budownictwo mieszkaniowe oraz zakup...

czytaj więcej