facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

NWZA BGŻ - zmiany w statucie

22 kwietnia tego roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., które dokonało zmiany w Statucie BGŻ, polegającej na rezygnacji z uprawnienia Ministra Skarbu Państwa w zakresie wyboru członków Zarządu banku i przekazaniu tej kompetencji Radzie Nadzorczej BGŻ zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Spółek Handlowych. ...

czytaj więcej

Raport roczny Fortis Banku za 2003 r. - Komunikat prasowy nr 6/2004

W 2003 roku Fortis Bank Polska SA wypracował zysk netto w wysokości 36 mln zł, co oznacza 15 proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego 

czytaj więcej

Wyniki Fortis Banku po IV kw. 2003 roku - Komunikat prasowy nr 5/2004

Po czterech kwartałach 2003 roku Fortis Bank Polska SA osiągnął zysk netto w wysokości 36,4 mln zł, co oznacza 16 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku 

czytaj więcej

BGŻ w loterii Visa i MasterCard

Od 1 kwietnia tego roku klienci BGŻ, którzy korzystają z kart płatniczych Visa Classic oraz Maestro i MasterCard mają szansę wylosować cenne nagrody. W banku rozpoczęły się loterie: "Visa do Aten" i "EURO 2004". ...

czytaj więcej

Kredyty mieszkaniowe w Fortis Banku Polska - Komunikat prasowy nr 4/2004

Fortis Bank Polska wprowadził zmiany do swojej oferty kredytów mieszkaniowych 

czytaj więcej

Certyfikat Jakości dla BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., po raz siódmy otrzymał od American Express Bank (AEB) Certyfikat Jakości. Wyróżnienie przyznano za bardzo wysoki wskaźnik jakości realizowanych przekazów zagranicznych. ...

czytaj więcej

Dopłaty bezpośrednie na rachunek bankowy w BGŻ S.A.

Bank Gospodarki Żywnościowej zmodyfikował znajdujący się już w ofercie specjalny Pakiet Gospodarz, przeznaczony dla rolników indywidualnych i osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Pakiet Gospodarz to produkt spełniający wszelkie wymogi rachunków bankowych dla rolników, ubiegających się o dopłaty ze środków pomocowych UE. ...

czytaj więcej

Współpraca Fortis Securities z GTFI - Komunikat prasowy nr 3/2004

15 marca 2004 roku GTFI przekazało zarządzanie funduszami spółce Fortis Securities Polska SA (FSP). 

czytaj więcej

BGŻ sponsorem Jubileuszu Teatru Ateneum

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. jest sponsorem obchodów Jubileuszu 75 lat działalności Teatru Ateneum w Warszawie, połączonego z Jubileuszem 80-lecia urodzin Pana Gustawa Holoubka - Dyrektora Artystycznego Teatru. ...

czytaj więcej