Bank zmieniającego się świata

Informacje dla mediów

Kategorie

Tytuł "Menedżer Roku 2007" dla Prezesa Banku BGŻ

Jacek Bartkiewicz, Prezes Banku BGŻ został laureatem dwunastej edycji konkursu „Menedżer Roku 2007” organizowanego przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych menedżerów, którzy wykazali się wysokimi umiejętnościami zarządczymi i kwalifikacjami zawodowymi, reprezentując jednocześnie wysoki poziom etyczny. ...

czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Banku BGŻ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ zatwierdziło dziś sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności banku w 2007 roku. Akcjonariusze udzielili absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej i Zarządu banku. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ laureatem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2007”

Bank BGŻ został nagrodzony w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”. Kapituła wyróżniła Bank za konsekwentne i długofalowe zaangażowanie w projekty społeczno-edukacyjne, w tym szczególnie autorski projekt Klasa BGŻ. ...

czytaj więcej

Witold Okarma - nowy wiceprezes Banku BGŻ

Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 czerwca na stanowisko wiceprezesa Banku BGŻ Witolda Okarmę. Nowy wiceprezes będzie nadzorował obszar sprzedaży, produktów dla klientów korporacyjnych i detalicznych oraz marketingu. ...

czytaj więcej

Serwis unijny Banku BGŻ

Bank BGŻ udostępnia wszystkim zainteresowanym serwis unijny. Dostęp do serwisu jest bezpłatny. Umieszczony on jest pod adresem www.funduszeunijnebgz.pl. Jest dostępny również ze strony internetowej banku www.bgz.pl. ...

czytaj więcej

Zmiany w składzie akcjonariatu Banku BGŻ

W wyniku finalizacji umowy pomiędzy holenderskim Rabobankiem oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Rabobank nabył wszystkie akcje należące do EBOR-u. W chwili obecnej 59,35 proc. akcji posiada Rabobank, 37,29 - Skarb Państwa, a 3,36 proc. inne osoby fizyczne i prawne W dniu 4 kwietnia 2008 roku Rabobank uzyskał zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie ponad 50 proc. ...

czytaj więcej

NWZA Banku BGŻ

W dniu 10 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BGŻ. Podczas obrad podjęto uchwały dotyczące zmian w statucie, które dostosowują spółkę do zasad ładu korporacyjnego obowiązujących spółki notowane na rynku regulowanym. ...

czytaj więcej

Rabobank otrzymał zgodę KNF na przekroczenie 50% głosów w Banku BGŻ

W dniu 4 kwietnia 2008 roku Rabobank otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie ponad 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Banku BGŻ. Przekroczenie progu 50% nastąpi poprzez zakup pakietu 12,87 proc. akcji Banku BGŻ będących obecnie w posiadaniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. ...

czytaj więcej

Nagroda Gazety Bankowej dla Banku BGŻ za wdrożenie systemu MPC

Bank BGŻ otrzymał nagrodę główną w kategorii systemy "back-office" w konkursie Gazety Bankowej "Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2007”. Nagroda została przyznana za wdrożenie systemu MPC (Management Planning & Control). ...

czytaj więcej