Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Strategia Inwestycyjna na 2016 BNP Paribas Wealth Management

10 rozwiązań, które mogą pomóc inwestorom w dywersyfikacji ich portfela, rozłożeniu ryzyka oraz wykorzystaniu nowych tendencji w gospodarce. ...

czytaj więcej

BNP Paribas Wealth Management nagrodzony w sześciu kategoriach

Międzynarodowe Nagrody Bankowości Prywatnej 2015 BNP Paribas Wealth Management uzyskał tytuł "Najlepszego banku w segmencie bankowości prywatnej we Francji", "Najlepszego banku w segmencie bankowości prywatnej w Europie" oraz „Najlepszego banku dla inwestycji odpowiedzialnych społecznie”. ...

czytaj więcej

BNP PARIBAS przeznacza 15 mld EURO na finansowanie energii ze źródeł odnawialnych i zaostrza przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem węglowym

Bank BNP Paribas postanawia: ponad dwukrotnie zwiększyć finansowanie w sektorze energii odnawialnej wzmocnić swoją politykę zarządzania ryzykiem węglowym wspierać swoich klientów w przeprowadzaniu bezpiecznego przejścia na bardziej zrównoważone korzystanie z energii Bank BNP Paribas idzie o krok dalej w finansowaniu przejścia na gospodarkę niskowęglową. ...

czytaj więcej

Globalny Raport Przedsiębiorczości BNP Paribas 2016

Raport opisuje zjawisko „Przedsiębiorców z pokolenia Millennium”, tj. nowej generacji przedsiębiorców w wieku poniżej 35 lat: Każdy z nich założył już średnio 7,7 spółki, podczas gdy w starszym pokoleniu osób urodzonych w okresie wyżu demograficznego wartość ta wynosi 3,5 Roczny obrót spółek prowadzonych przez przedstawicieli generacji Millenium jest średnio o 43% wyższy niż...

czytaj więcej

Nagrody Private Banker International Awards dla BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management otrzymał wyróżnienia w sześciu kategoriach, w tym "Wyróżniający się bank z segmentu Private Banking w Europie" czwarty rok z rzędu oraz po raz pierwszy "Wyróżniający się bank z segmentu Private Banking w Azji Północnej" BNP Paribas Wealth Management znakomicie się zaprezentował na 25 ceremonii wręczenia dorocznych nagród PBI Awards, która odbyła...

czytaj więcej

BNP Paribas Wealth Management: inwestycje odpowiedzialne społecznie o wartości 6,5 mld euro, coroczny 50% wzrost aktywów od 2010 roku

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie inwestorów możliwością połączenia wyników finansowych z kwestiami społecznymi oraz środowiskowymi, BNP Paribas Wealth Management oferuje od 2007 roku produkty obejmujące inwestycje społecznie odpowiedzialne (SRI) oraz inwestycje zaangażowane społecznie (Impact Investing) oparte na strategii, która łączy w sobie otwartą architekturę, wiedzę...

czytaj więcej

BNP Paribas: pierwszy bank w Europie, który nawiązuje współpracę z Facebook, Google, LinkedIn i Twitter

BNP Paribas: pierwszy bank w Europie, który nawiązuje współpracę z Facebook, Google, LinkedIn i TwitterGrupa BNP Paribas na skalę światową rozpoczęła współpracę z firmami Facebook, Google, LinkedIn i Twitter.W projekt zaangażowanych jest czterech członków Komitetu Wykonawczego Grupy, co jest odzwierciedleniem strategicznego podejścia BNP Paribas do zarządzania obecnością w mediach...

czytaj więcej