Bank zmieniającego się świata

Informacje dla mediów

Kategorie

Bank BGŻ to „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”

Bank BGŻ został nagrodzony Godłem Promocyjnym „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” w tegorocznej X edycji konkursu. Tytuł został przyznany za efektywną współpracę z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym z firmami reprezentującymi segment agrobiznesu, a także za wytrwałość w realizacji długofalowego programu budowy nowego wizerunku oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. ...

czytaj więcej

Zmiany w Radzie Nadzorczej Banku BGŻ

Z dniem 12 grudnia 2008 Pan Jarosław Myjak złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ. Jarosław Myjak sprawował swoją funkcję od kwietnia 2008 roku. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ Najlepszym Partnerem w Biznesie

Bank BGŻ otrzymał tytuł „Najlepszy Partner w Biznesie 2008” w kategorii Banki, w rankingu przygotowanym przez magazyn Home&Market. Z dużą radością przyjęliśmy wiadomość o przyznanym nam wyróżnieniu. Cieszy nas zwłaszcza fakt, iż to właśnie Klienci doceniają naszą ofertę, starania jak również zmiany jakie dokonały się w ostatnich dwóch latach w Banku. ...

czytaj więcej

Tablet „Czyniącym dobro” dla Fundacji BGŻ

Rada i Zarząd Fundacji „Zdążyć z Pomocą”, zajmującej się terapią i rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci cierpiących na dziecięce porażenie mózgowe i choroby pokrewne, przyznała Fundacji BGŻ wyróżnienie – Tablet „Czyniącym Dobro” - za wspieranie realizacji programów podjętych przez tę Fundację. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ nagrodzony w Konkursie Acanthus Aureus

Bank BGŻ został jednym z laureatów Konkursu „Acanthus Aureus", podczas Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich Farma 2008 w Poznaniu. Konkurs od 2003 roku organizują Międzynarodowe Targi Poznańskie, a statuetką Złotego Akanta nagradzane są stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy podczas targów. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ finalistą konkursu Lider Informatyki

Bank BGŻ zajął drugie miejsce w konkursie Lider Informatyki, w kategorii Finanse i Bankowość. Celem konkursu jest wyłonienie przedsiębiorstw i instytucji odnoszących sukcesy w dziedzinie informatyzacji. ...

czytaj więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BGŻ zmieniło uchwałę z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Banku BGŻ do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializację. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ Marką Wysokiej Reputacji

Bank BGŻ otrzymał tytuł Marki Wysokiej Reputacji w kategorii Finanse w Niezależnym Rankingu Reputacji Marek PremiumBrand organizowanym po raz trzeci przez miesięcznik Forbes. „Uzyskanie tytułu Marki Wysokiej Reputacji potwierdza słuszność przyjętej strategii i jest efektem ogromnej pracy, jaką my wszyscy – pracownicy Banku, włożyliśmy w budowę pozytywnego wizerunku naszej marki...

czytaj więcej

Komunikat MSP dotyczący Banku BGŻ

Ministerstwo Skarbu Państwa, po konsultacji z Grupą Rabobank – strategicznym akcjonariuszem Banku BGŻ - w związku z niesprzyjającymi warunkami rynkowymi, zdecydowało się nie podejmować w najbliższych tygodniach decyzji o terminie publicznej oferty akcji Banku BGŻ. ...

czytaj więcej