Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Trzy nagrody dla BNP Paribas Cash Management

BNP Paribas Cash Management otrzymał trzy nagrody przyznawane przez Treasury Management International (TMI) na dorocznej gali wręczenia wyróżnień za innowacje i doskonałość w zarządzaniu środkami pieniężnymi oraz ryzykiem. ...

czytaj więcej

Strategia Inwestycyjna na 2016 BNP Paribas Wealth Management

10 rozwiązań, które mogą pomóc inwestorom w dywersyfikacji ich portfela, rozłożeniu ryzyka oraz wykorzystaniu nowych tendencji w gospodarce. ...

czytaj więcej

BNP Paribas Wealth Management nagrodzony w sześciu kategoriach

Międzynarodowe Nagrody Bankowości Prywatnej 2015 BNP Paribas Wealth Management uzyskał tytuł "Najlepszego banku w segmencie bankowości prywatnej we Francji", "Najlepszego banku w segmencie bankowości prywatnej w Europie" oraz „Najlepszego banku dla inwestycji odpowiedzialnych społecznie”. ...

czytaj więcej

BNP PARIBAS przeznacza 15 mld EURO na finansowanie energii ze źródeł odnawialnych i zaostrza przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem węglowym

Bank BNP Paribas postanawia: ponad dwukrotnie zwiększyć finansowanie w sektorze energii odnawialnej wzmocnić swoją politykę zarządzania ryzykiem węglowym wspierać swoich klientów w przeprowadzaniu bezpiecznego przejścia na bardziej zrównoważone korzystanie z energii Bank BNP Paribas idzie o krok dalej w finansowaniu przejścia na gospodarkę niskowęglową. ...

czytaj więcej

Globalny Raport Przedsiębiorczości BNP Paribas 2016

Raport opisuje zjawisko „Przedsiębiorców z pokolenia Millennium”, tj. nowej generacji przedsiębiorców w wieku poniżej 35 lat: Każdy z nich założył już średnio 7,7 spółki, podczas gdy w starszym pokoleniu osób urodzonych w okresie wyżu demograficznego wartość ta wynosi 3,5 Roczny obrót spółek prowadzonych przez przedstawicieli generacji Millenium jest średnio o 43% wyższy niż...

czytaj więcej

Nagrody Private Banker International Awards dla BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management otrzymał wyróżnienia w sześciu kategoriach, w tym "Wyróżniający się bank z segmentu Private Banking w Europie" czwarty rok z rzędu oraz po raz pierwszy "Wyróżniający się bank z segmentu Private Banking w Azji Północnej" BNP Paribas Wealth Management znakomicie się zaprezentował na 25 ceremonii wręczenia dorocznych nagród PBI Awards, która odbyła...

czytaj więcej

BNP Paribas Wealth Management: inwestycje odpowiedzialne społecznie o wartości 6,5 mld euro, coroczny 50% wzrost aktywów od 2010 roku

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie inwestorów możliwością połączenia wyników finansowych z kwestiami społecznymi oraz środowiskowymi, BNP Paribas Wealth Management oferuje od 2007 roku produkty obejmujące inwestycje społecznie odpowiedzialne (SRI) oraz inwestycje zaangażowane społecznie (Impact Investing) oparte na strategii, która łączy w sobie otwartą architekturę, wiedzę...

czytaj więcej

BNP Paribas: pierwszy bank w Europie, który nawiązuje współpracę z Facebook, Google, LinkedIn i Twitter

BNP Paribas: pierwszy bank w Europie, który nawiązuje współpracę z Facebook, Google, LinkedIn i TwitterGrupa BNP Paribas na skalę światową rozpoczęła współpracę z firmami Facebook, Google, LinkedIn i Twitter.W projekt zaangażowanych jest czterech członków Komitetu Wykonawczego Grupy, co jest odzwierciedleniem strategicznego podejścia BNP Paribas do zarządzania obecnością w mediach...

czytaj więcej