facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Bank BGŻ – wyniki za 2008 rok

W 2008 roku zysk brutto Banku BGŻ, wg nieudytowanych danych, wzrósł o blisko 17 proc. do 262,6 mln zł, a zysk netto o 6 proc. do 206,1 mln zł. - Miniony rok należy ocenić jako względnie dobry dla banku. ...

czytaj więcej

Dwukrotny wzrost obrotów faktoringowych w Banku BGŻ w 2008 roku

W ramach usługi faktoringu Bank BGŻ wykupił w 2008 roku wierzytelności o łącznej wartości 1 mld 770 mln zł. Porównując z rokiem poprzednim, w którym łączna wartość dyskonta wyniosła 890 mln zł, Bank osiągnął dynamikę na poziomie 200 proc.      Sukcesem w 2008 roku było również podpisanie 143 nowych umów faktoringowych. ...

czytaj więcej

Dane finansowe po III kwartałach 2008 r.

Po trzech kwartałach 2008 roku zysk netto Banku BGŻ wyniósł 242 mln zł. To o 62 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.Zysk brutto był na poziomie 296 mln zł, czyli o 74 proc. więcej niż w końcu września 2007 roku. ...

czytaj więcej

Faktoring. Dynamiczny wzrost obrotów

Po trzech kwartałach 2008 roku Bank BGŻ odnotował dynamiczny wzrost obrotów faktoringowych. Bank skupił 31 788 faktur, a obroty wyniosły 1 mld 170 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu 2007 roku, w którym Bank nabył i sfinansował faktury za 605 mln zł, osiągnięta została dynamika na poziomie 193 proc. – Tak dobre wyniki świadczą o tym, że mamy bardzo dobrą ofertę faktoringową,...

czytaj więcej

Wyniki finansowe Banku BGŻ - I kwartał 2008 roku

(na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) W I kwartale 2008 roku Bank BGŻ osiągnął zysk netto w wysokości 84,3 mln zł, wobec 66 mln zł rok wcześniej. ...

czytaj więcej

Dynamiczny wzrost faktoringu w I kwartale 2008

W pierwszym kwartale tego roku Bank BGŻ odnotował dynamiczny wzrost obrotów faktoringowych. Bank skupił 9863 faktury, a obroty wyniosły 379 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku był to wzrost odpowiednio o 64 % i 154 %. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ podwaja zyski

W 2007 roku zysk netto Banku BGŻ, wg nieaudytowanych danych, wzrósł o 87 proc. do 192,1 mln zł, a zysk brutto o 102 proc. do 219,4 mln zł. - Był to dla nas, podobnie jak dla całego sektora bankowego, bardzo dobry rok. Zakończyliśmy z sukcesem proces zmian organizacyjnych w sieci. ...

czytaj więcej

Ponad dwukrotny wzrost w sprzedaży faktoringu w 2007 roku.

W 2007 roku Bank BGŻ wykupił wierzytelności o wartości 890 mln zł wobec 394 mln zł w całym 2006 roku. – Nasza pozycja na rynku firm oferujących faktoring znacząco umocniła się w minionym roku. Zawdzięczamy to przede wszystkim dużej dostępności produktu dla klientów poprzez sieć oddziałów w całym kraju, wysokiej jakości obsługi i elastyczności oferty produktowej - powiedziała...

czytaj więcej