Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Wyniki Banku BGŻ po pierwszym półroczu 2009 r.

Zysk netto Banku BGŻ w pierwszym półroczu wyniósł 21,7 mln zł, a zysk brutto 28,2 mln zł - wynika z nieaudytowanych danych. Wpływ na wynik banku miały utworzone rezerwy, odpisy aktualizacyjne oraz wydatki związane z rozwojem sieci. ...

czytaj więcej

Wzrost obrotów faktoringowych w Banku BGŻ w pierwszym półroczu 2009 roku

W ramach usługi faktoringu Bank BGŻ wykupił w pierwszym półroczu 2009 roku wierzytelności o łącznej wartości 875,4 mln zł. Porównując z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym łączna wartość dyskonta wyniosła 753 mln zł, Bank osiągnął dynamikę na poziomie 116 proc. – Faktoring jest jednym ze strategicznych produktów w Banku BGŻ. ...

czytaj więcej

Dane finansowe po I kwartale 2009 - Wyniki Banku BGŻ

W pierwszym kwartale 2009 roku Bank BGŻ odnotował zysk netto na poziomie 1,3 mln zł, zaś brutto na poziomie 3,1 mln zł. – Pogorszenie wyniku kwartalnego miało związek ze spadkiem wyniku z odsetek na skutek kurczących się marż na depozytach zarówno detalicznych jak i korporacyjnych, wzrostem kosztów działania w związku z rozbudową sieci placówek oraz odpisami z tytułu opcji klientowskich...

czytaj więcej

Dynamiczny wzrost obrotów faktoringowych

Po pierwszym kwartale 2009 roku Bank BGŻ odnotował dynamiczny wzrost obrotów faktoringowych. Bank skupił 20 tys. 169 faktur, a obroty wyniosły 516,4 mln zł.     W stosunku do analogicznego okresu 2008 roku, w którym Bank nabył i sfinansował faktury za 379,4 mln zł, osiągnięta została dynamika na poziomie 136 proc. - Zauważamy wzrost zainteresowania tą usługą wśród nowych jak...

czytaj więcej

Bank BGŻ – wyniki za 2008 rok

W 2008 roku zysk brutto Banku BGŻ, wg nieudytowanych danych, wzrósł o blisko 17 proc. do 262,6 mln zł, a zysk netto o 6 proc. do 206,1 mln zł. - Miniony rok należy ocenić jako względnie dobry dla banku. ...

czytaj więcej

Dwukrotny wzrost obrotów faktoringowych w Banku BGŻ w 2008 roku

W ramach usługi faktoringu Bank BGŻ wykupił w 2008 roku wierzytelności o łącznej wartości 1 mld 770 mln zł. Porównując z rokiem poprzednim, w którym łączna wartość dyskonta wyniosła 890 mln zł, Bank osiągnął dynamikę na poziomie 200 proc.      Sukcesem w 2008 roku było również podpisanie 143 nowych umów faktoringowych. ...

czytaj więcej

Dane finansowe po III kwartałach 2008 r.

Po trzech kwartałach 2008 roku zysk netto Banku BGŻ wyniósł 242 mln zł. To o 62 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.Zysk brutto był na poziomie 296 mln zł, czyli o 74 proc. więcej niż w końcu września 2007 roku. ...

czytaj więcej

Faktoring. Dynamiczny wzrost obrotów

Po trzech kwartałach 2008 roku Bank BGŻ odnotował dynamiczny wzrost obrotów faktoringowych. Bank skupił 31 788 faktur, a obroty wyniosły 1 mld 170 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu 2007 roku, w którym Bank nabył i sfinansował faktury za 605 mln zł, osiągnięta została dynamika na poziomie 193 proc. – Tak dobre wyniki świadczą o tym, że mamy bardzo dobrą ofertę faktoringową,...

czytaj więcej

Wyniki finansowe Banku BGŻ - I kwartał 2008 roku

(na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) W I kwartale 2008 roku Bank BGŻ osiągnął zysk netto w wysokości 84,3 mln zł, wobec 66 mln zł rok wcześniej. ...

czytaj więcej